JAPONYA HAKKINDA

2017/8/18

Tarih

Haniwa
Japon takımadalarına insanların ilk kez 10.000'i aşkın yıl önce yerleştiği söylenmekle birlikte, şimdiki Japon halkının kökeni hala bilinmemektedir. İzleyen yıllar boyunca, birçok bakımlardan Çin ve Kore Yarımadasından etkilenirken, özgün bir kültür şekillenmiştir.
 
  •  İlkçağ Tarihi
Japonya'da pirinç yetiştirme ve madeni alet kullanımı M.Ö. 300 gibi erken bir tarihte başlamıştır. 4. ve 7. yüzyıllar arasında başkenti şimdiki Nara Eyaleti'nde bulunan, İmparator merkezli bir yönetim sistemi gelişmiştir.


  
Tale of Genji
Tale of Genji Scrolls
  •  Aristokrasi
8. yüzyılda güçlü Çin etkisi ile Budist kültürü yayılmıştır. Bundan sonra başkent, aristokrat yönetimin uzun bir süre devam ettiği şimdiki Kyoto şehrine taşınmıştır. Dünyanın en eski romanı olduğu söylenen Genji'nin Hikâyesi bu tarihlerde yazılmıştır.
A picture is displayed.
  • Savaşçı (Samurai) Toplum
Savaşçı sınıf, gücünü yavaş yavaş artırmış ve 12. yüzyıl sonlarına doğru iktidarı ele geçirmiştir. Başkenti Edo (şimdiki Tokyo) olan Tokugawa Beyliği, 17. yüzyılın başlarında, yıllar boyu süren mücadele ve birçok rejimin devrilmesinin ardından kurulmuştur. Edo hükümeti, dış ülkeler ile temasın sınırlandığı bir ulusal tecrit politikası benimsemiştir. 1853'te Komodor Perry'nin Japonya'ya gelişi, kapalı-kapı politikasına etkin biçimde son vermiştir.
A picture is displayed.
  • Modern Dönem
1867 yılında iktidardaki Shogun'un istifası üzerine İmparatorun otoritesi geri verilmiştir (Meiji Restorasyonu olarak bilinmektedir). Devlet işlerinin kontrolünü yeniden devralan İmparator Meiji yönetimindeki yeni hükümet, kabine sisteminin kurulması, anayasanın oluşturulması olmak üzere, yerel yönetimler sistemi reformu ile modern bir eğitim sistemi dâhil batılılaşma politikalarını desteklemiştir. Batı kültürü, ülkenin refah ve askeri gücünün iyileştirilmesine yönelik bir politika olarak aktif biçimde tanıtılmıştır.