JAPONYA HAKKINDA

2018/7/31

EKONOMİ VE ENDÜSTRİ

Japonya'nın savaş sonrası ekonomisi, olağanüstü bir hızla büyümüş ve 1953 ile 1973 yılları arasında %8'lik bir ortalama yıllık büyüme oranını sürdürmüş olup, halen Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyada ikinci sırada bulunmaktadır. Ülkenin, 1960'lı yıllardaki hızlı büyüme dönemi boyunca çevre kirliliğinden kaynaklanan çeşitli sorunlar yaşamış olmasına rağmen, hükümet, endüstri ve vatandaşların çabaları ve coşkusu, Japonya'nın bu sorunları aşmasını mümkün kılmıştır. Ülke, bu deneyimden yararlanmak yoluyla, halen aktif biçimde tüm dünyadaki çevre meseleleri ile ilgilenmektedir.
 
ENDÜSTRİYEL YAPI
 
Japonya'da hızlı ekonomik büyüme dönemine (1950'li-80'li yıllar), esas olarak çelik üretimi, gemi inşası, otomobil ve elektrikli ekipman imalatı gibi yan endüstriler yön vermiştir. 1985 yılından itibaren Yen'deki değer artışı, birçok Japon imalatçısının üretimi denizaşırı bölgelere kaydırmasına neden olmuştur. Çalışan nüfusun %5'i halen temel endüstrilerde (tarım, v.b.), %30'u ikincil endüstrilerde, %65'i ise hizmet ve diğer üçüncül endüstrilerde çalışmaktadır (2002-İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığı).
*Detaylı Bilgi (İngilizce)

TİCARET VE YATIRIM

A picture is displayed.
Günümüzde başlıca ihraç malları alet ve makine (elektrikli alet, hassas ekipman ve otomobiller) iken, makine, petrol ürünleri ve gıda maddeleri ithal edilmektedir. Japonya'nın, 2002 yılı cari hesaplarında 112.7 milyar dolar tutarında fazlalık olup, Kasım 2003 itibarıyla dış rezervleri 634.5 milyar dolar tutarında olmuştur (IMF).
*Detaylı Bilgi (İngilizce)

İMALAT ENDÜSTRİLERİ

A picture is displayed.
Elektrikli aletler ile otomobil, başlıca iki ihracat endüstrisidir. Otomotiv endüstrisinde, 2002 sonu itibarıyla dünya toplamının %46'sına karşılık gelen 350.000 endüstriyel robot hizmet vermekteydi. Biyoloji, kimya, fizik ve diğer ileri teknoloji alanlarında araştırma ve geliştirme çabaları aktif biçimde sürdürülmektedir (Japon Robot Birliği).
*Detaylı Bilgi (İngilizce) 

TARIM VE BALIKÇILIK

A picture is displayed.
Ülke topraklarının yalnızca %18'i tarımda kullanılmakta olduğundan Japonya'nın gıda bakımından kendi kendine yeterlilik oranı düşük olup, gıda temini konusunda ithalata bağımlıdır. Denizlerle çevrili bir ada ülkesi olduğundan, halk deniz ürünlerine dayalı bir damak zevki geliştirmiştir. Ülke, toplam yıllık balık yakalamada Çin ve Peru'dan sonra dünyada üçüncü sırada gelmektedir (2000, Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı)
 
EKONOMİK YAPI
*Detaylı Bilgi (İngilizce)

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR 
*Detaylı Bilgi (İngilizce)

DÜZENLEYİCİ REFORMLAR 
*Detaylı Bilgi (İngilizce)