JAPONYA HAKKINDA

Politika

Parlamento Binası

Parlamento Oturumu

Ağustos 1945'de II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından, Japonya, demokratik bir ulus olma yolunda adımlar atmaya başlamıştır. 1947'de yürürlüğe girmiş olan Japonya Anayasası, üç ilkeye dayalıdır: Halkın egemenliği, temel insan haklarına saygı ve savaştan feragat. Anayasa, aynı zamanda, yasama, yürütme ve yargının bağımsızlığını da sağlamaktadır.

 1. Hükümet Yapısı
Meclis (yasama organı), 465 koltuklu Temsilciler Meclisi ile 242 koltuklu Senato'dan oluşmaktadır. Parlamenter kabine sistemine göre oluşturulmuş Bakanlar Kurulu yürütme organıdır. Başbakanın liderliğinde, 11 bakanlık ve 2 teşkilat vardır. Yargı yetkisi, Yargıtay ve Yüksek Mahkemelerin yanısıra bölgesel ve diğer alt mahkemelere tanınmıştır. 
*Detaylı Bilgi (İngilizce) 

2. İmparatorluk Ailesi

İmparatorluk Ailesi

İmparator, devletin ve halkın birliğinin sembolü olup, yönetim yetkisi yoktur. Devletle ilgili işlerde İmparatorun temsil yetkisi, kabine tavsiyesi ve onayına dayalıdır. Şimdiki İmparator Naruhito, 126. kuşak olarak 2019'da tahta çıkmıştır. İmparator Naruhito ile İmparatoriçe Masako, bir çocuk  sahibidir.
*Detaylı Bilgi (İngilizce)

 

3. Uluslararası İlişkiler

Japonya Dışişleri Bakanlığı

Japonya, dünyada barış, refah ve istikrarın sağlanması için çeşitli faaliyetlerde aktif biçimde yer almaktadır. Japonya, terörizm, dünya ekonomisi, çevre koruması ile diğer küresel meselelere çözümler ararken; ABD ile olan ilişkilerine ayrı bir önem vermek suretiyle, dünyanın en büyük güçleriyle bağlarını ve işbirliğini güçlendirerek, uluslararası çevreleri etkilemesi olası bölgesel meselelerde istikrarın sağlanmasında aktif bir rol oynamaktadır.
*Detalı Bilgi (İngilizce)

5. Bayrak ve Milli Marş

A picture is displayed.

Japonya'nın ulusal bayrağı hi-no-maru olarak adlandırılmakta olup, beyaz zeminin ortasında güneşi sembolize eden kırmızı daireden oluşmaktadır. Japon milli marşı Kimigayo'nun sözleri, 1.000 yıldan daha uzun bir süre önce yazılmış bir waka şiirine dayanmaktadır. Ulusal refah ve ebedi barış arzusunu dile getirmektedir.
*Detalı Bilgi (İngilizce)

6. Merkezi ve Yerel Yönetimler

Tokyo Büyükşehir Belediyesi

Japonya'da 47 eyalet ve yaklaşık toplam 3.200 şehir, kasaba ve köy bulunmaktadır. Her belediyenin kendi meclisi vardır. Eyalet valileri ile şehir ve kasabaların belediye başkanları halkın oyu ile seçilir. Yerel yönetimler sistemi, merkezi yönetim sistemine göre daha doğrudan doğruya demokrasi örneğidir.
*Detaylı Bilgi (İngilizce)
Japonya Anayasası (İngilizce)