JAPONYA HAKKINDA

2021/3/8

POLİTİKA

Parlamento Binası
Parlamento Oturumu
Ağustos 1945'de II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından, Japonya, demokratik bir ulus olma yolunda adımlar atmaya başlamıştır. 1947'de yürürlüğe girmiş olan Japonya Anayasası, üç ilkeye dayalıdır: Halkın egemenliği, temel insan haklarına saygı ve savaştan feragat. Anayasa, aynı zamanda, yasama, yürütme ve yargının bağımsızlığını da sağlamaktadır.

HÜKÜMET YAPISI

Meclis (yasama organı), 465 koltuklu Temsilciler Meclisi ile 242 koltuklu Senato'dan oluşmaktadır. Parlamenter kabine sistemine göre oluşturulmuş Bakanlar Kurulu yürütme organıdır. Başbakanın liderliğinde, 11 bakanlık ve 2 teşkilat vardır. Yargı yetkisi, Yargıtay ve Yüksek Mahkemelerin yanısıra bölgesel ve diğer alt mahkemelere tanınmıştır. 
*Detaylı Bilgi (İngilizce) 

İMPARATORLUK AİLESİ

İmparatorluk Ailesi
İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako
İmparator, devletin ve halkın birliğinin sembolü olup, yönetim yetkisi yoktur. Devletle ilgili işlerde İmparatorun temsil yetkisi, kabine tavsiyesi ve onayına dayalıdır. Şimdiki İmparator Naruhito, 126. kuşak olarak 2019'da tahta çıkmıştır. İmparator Naruhito ile İmparatoriçe Masako, bir çocuk  sahibidir.
*Detaylı Bilgi (İngilizce)

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Japonya Dışişleri Bakanlığı
Japonya, dünyada barış, refah ve istikrarın sağlanması için çeşitli faaliyetlerde aktif biçimde yer almaktadır. Japonya, terörizm, dünya ekonomisi, çevre koruması ile diğer küresel meselelere çözümler ararken; ABD ile olan ilişkilerine ayrı bir önem vermek suretiyle, dünyanın en büyük güçleriyle bağlarını ve işbirliğini güçlendirerek, uluslararası çevreleri etkilemesi olası bölgesel meselelerde istikrarın sağlanmasında aktif bir rol oynamaktadır.
*Detalı Bilgi (İngilizce)

MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLER

Tokyo Büyükşehir Belediyesi
Japonya'da 47 eyalet ve yaklaşık toplam 3.200 şehir, kasaba ve köy bulunmaktadır. Her belediyenin kendi meclisi vardır. Eyalet valileri ile şehir ve kasabaların belediye başkanları halkın oyu ile seçilir. Yerel yönetimler sistemi, merkezi yönetim sistemine göre daha doğrudan doğruya demokrasi örneğidir.
*Detaylı Bilgi (İngilizce)
Japonya Anayasası (İngilizce)