EĞİTİM

2021/4/6

Monbukagakusho:MEXT Bursları Hakkında Genel Bilgi

Japonya'da, başta hükümet bursu olmak üzere özel kuruluşların da sağlamakta olduğu çeşitli burslar ile veya kendi imkânlarınızla eğitim görmeniz mümkündür. Burada Japonya Hükümeti'nin burslarıyla ilgili bilgi bulacaksınız.

Burs Sistemi
Japonya Hükümeti (Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı:MEXT) tarafından yürütülmekte olan burslu yabancı öğrenci sistemi çerçevesinde Türkiye'de; "Araştırma", "Lisans", "Meslek Yüksekokulu" ve "Japonca ve Japon Kültürü Araştırmaları" olmak üzere 4 kategoride burslar verilmektedir.
 

Japonya Hükümeti (Monbukagakusho:MEXT) Araştırma Bursu
Japonya Hükümeti (Monbukagakusho:MEXT) Lisans Bursu
Japonya Hükümeti (Monbukagakusho:MEXT) Meslek Yüksekokulu Bursu
Japonya Hükümeti (Monbukagakusho:MEXT) Japonca ve Japon Kültürü Araştırmaları Bursu 

Japonya Hükümeti (Monbukagakusho:MEXT) Araştırma Bursu

Üniversite (lisans) mezunu (veya eşdeğer eğitim almış) olup, Japonya'da 1,5 veya 2 yıl süreyle (Japonca bilgisine sahip olunmaması halinde bu sürenin 6 aylık kısmı dil eğitimi için kullanılabilir) uzmanlık alanlarında araştırma yapmak isteyen kişilere yönelik bir burs programdır; Araştırma bursu olmasına rağmen Japonya'da Yüksek Lisans veya Doktora programına devam etmeye hak kazananlar da öğrenimleri süresince bu burstan yararlanabilirler. Düzenlenen sınavlarda başarılı olan Türk öğrenciler araştırma öğrencisi olarak Japonya'ya gönderilir.

Kontenjan: Kontenjan, yıllara göre değişiklik gösterebilir.

Burs Süresi: 
Araştırma Öğrencileri için:
Nisan 20XX – Mart 20XX (24 ay) veya 
Ekim 20XX – Mart 20XX (18 ay)

Yüksek Lisans ve Doktora programlarına doğrudan kabul edilen öğrenciler için burs süresi, eğitimleri için gerekli süreyi ve 6 aylık Japonca eğitim süresini (gerekli olması halinde) kapsamaktadır.

Burs İmkânları:
Aylık Burs Miktarı: ~143.000,- Japon Yeni * Yıllara göre değişiklik gösterebilir.

Ulaşım: Türkiye - Japonya arasında gidiş-dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti

Okul Harcı: Giriş sınavı ücreti, kayıt ve harç ücretleri

Konaklama: Yabancı öğrenci yurtları veya üniversitelere ait yurtlarda konaklama hakkı verilmekte olup, uygun yer bulunmaması durumunda ev kiralama konusunda öğrenci işleri bürosundan yardım hizmeti verilmektedir. Ancak tüm bu konaklama masrafları burslu öğrenci tarafından karşılanmaktadır.

Sağlık Sigortası: Bir yıldan fazla Japonya'da yaşayacak yabancıların "Ulusal Sağlık Sigorta Sistemi"ne kaydolmaları ve aylık prim ödemeleri zorunludur. Burslu öğrencilerin gelirleri belirlenen sınırın altında ise indirim imkânından yararlanabilirler.

Çalışma Alanları:
Sosyal Bilimler (Edebiyat, Tarih, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ekonomi, Pedagoji, Psikoloji, Sosyoloji, Müzik, Güzel Sanatlar, vb.)
Tabii Bilimler (Temel Bilimler, Mühendislik, Ziraat, Balıkçılık, Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği, vb.)
*Çalışmaların Japonya'daki üniversitelerde yapılabilir olması gerekmektedir. Şirket veya uygulama atölyelerinde yapılacak çalışmalar kapsam dışıdır.

Başvuracak Adaylarda Aranan Temel Şartlar:
Not: Aşağıda belirtilenler temel hususlar olup, detaylı bilgi için mutlaka o seneye ait başvuru bilgilerinin incelenmesi gerekmektedir. Detaylı başvuru bilgileri, sadece başvuru dönemlerinde internet sayfasında yer alır.

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
(2) 35 yaşını aşmamış olmak.
(3) Üniversite mezunu veya son sınıf öğrencisi olmak.
* Prensip olarak doktora programından mezun olmuş olanlar ancak Japonya'da derece alacakları bir program için başvuru yapabilirler.
(4) Adayların Japonya'da yapacakları çalışmanın alanı, üniversitede eğitimini gördükleri alan (veya ilgili bir alan) olmalıdır.
(5) İngilizce veya Japonca dillerinden en az birini bilmek. Ayrıca Japonya'da Japonca öğrenmeye istekli olmak.
(6) En son mezun olunan okuldan (lisans/lisansüstü) alınan mezuniyet derecesi 70/100'ün altında kalan öğrencilerin ya da okuduğu döneme kadar olan genel not ortalaması 70/100'ün altında kalan son dönem öğrencilerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.
(7) Japonya'daki üniversitelerde çalışmalarını yapmaya ruhsal ve bedensel olarak engeli bulunmamak.
(8) Burs süresince Japonya'da kalmasına bir engeli bulunmamak.

Seçim Yöntemi:
Japonya Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilecek "1. Aşama Seçim" sonucuna göre o yıl için belirlenen sayıda aday Japonya'ya tavsiye edilecektir. Nihai karar Japonya Hükümeti tarafından verilecektir.
"1. Aşama Seçim" üç aşamalı yapılmaktadır: (A) Ön Eleme, (B) Yazılı Yabancı Dil (İngilizce ve Japonca) Sınavı, (C) Mülakat Sınav.

Japonya Hükümeti (Monbukagakusho:MEXT) Lisans Bursu

12 yıllık okul eğitimini (veya Japon ortaöğretim kurumlarına eşdeğer kurumlardaki eğitimini) tamamlamış ve Japon üniversitelerinde bir yıllık hazırlık eğitiminin (Japonca ve diğer gerekli derslerin eğitimi verilmektedir.) ardından 4 yıllık lisans eğitimi görecek kişiler için düzenlenen bir burs programıdır. Her yıl düzenlenen sınavlarda başarılı olan öğrenciler lisans eğitimi için Japonya'ya gönderilmektedir.

Kontenjan: Her yıl 1-2 aday tavsiye edilmektedir. Ancak kesin kontenjan belli değildir.

Burs Süresi: Nisan 20XX'ten itibaren 5 yıl

Burs İmkânları: Aylık Burs Miktarı: ~117.000,- Japon Yeni * Yıllara göre değişiklik gösterebilir.

Ulaşım: Türkiye-Japonya arasında gidiş-dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti

Okul Harcı: Giriş sınavı ücreti, kayıt ve harç ücretleri

Konaklama:
a) Burslunun Japonca hazırlık sınıfına devam edeceği ilk yıl ilgili okul yurdunda konaklama temin edilecektir.
b) Lisans eğitimi sürecinde ise yabancı öğrenci yurtları veya üniversitelere ait yurtlarda konaklama hakkı verilmekte olup, uygun yer bulunmaması durumunda ev kiralama konusunda öğrenci işleri bürosundan yardım hizmeti verilmektedir. Ancak tüm bu konaklama masrafları burslu öğrenci tarafından karşılanmaktadır.

Sağlık Sigortası: Bir yıldan fazla Japonya'da yaşayacak yabancıların "Ulusal Sağlık Sigorta Sistemi"ne kaydolmaları ve aylık prim ödemeleri zorunludur. Burslu öğrencilerin gelirleri belirlenen sınırın altında ise indirim imkânından yararlanabilirler.

Çalışma Alanları:
Sosyal Bilimler (A Grubu: Hukuk, Siyasal Bilgiler, Pedagoji, Sosyoloji, Edebiyat, Tarih, Japon Dili vb.; B Grubu: Ekonomi, İşletme)
Tabii Bilimler (A Grubu: Matematik, Fizik, Kimya, Elektrik-Elektronik, Mühendislikler vb.; B Grubu: Ziraat, Balıkçılık, Eczacılık, Biyoloji vb.; C Grubu: Tıp, Diş Hekimliği)

Başvuracak Adaylarda Aranacak Temel Şartlar:
Aşağıda belirtilenler temel hususlar olup, detaylı bilgi için mutlaka o seneye ait başvuru bilgilerinin incelenmesi gerekmektedir. Detaylı başvuru bilgileri, sadece başvuru dönemlerinde internet sayfasında yer alır.

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
(2) Her sene için Japonya tarafından belirlenen tarihler arasında doğmuş olmak.
(3) Lise mezunu veya son sınıf öğrencisi olmak.
(4) En son mezun olunan okuldan alınan mezuniyet derecesi 85/100'ün altında kalan öğrencilerin ya da okuduğu döneme kadar olan genel not ortalaması 85/100'ün altında kalan son dönem öğrencilerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.
(5) İyi derecede İngilizce bilmek. (Akademik sınav dili İngilizcedir.)
(6) Japonya'da Japonca öğrenmeye ve lisans eğitimini Japonca olarak yapmaya istekli olmak.
(7) Japonya'daki üniversitelerde çalışmalarını yapmaya ruhsal ve bedensel olarak engeli bulunmamak. Bulaşıcı hastalığı olmamak.
(8) Burs süresince (Nisan 20XX'den itibaren 5 yıl) Japonya'da kalmasına bir engeli bulunmamak.

Seçim Yöntemi:
Japonya Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilecek "1. Aşama Seçim" sonucuna göre adaylar Japonya'ya tavsiye edilecektir. Nihai karar Japonya Hükümeti tarafından verilecektir.
"1. Aşama Seçim" üç aşamalı yapılmaktadır: (A) Ön Eleme, (B) Yazılı Akademik ve Yabancı Dil Sınavı, (C) Mülakat Sınav.

Japonya Hükümeti (Monbukagakusho:MEXT) Meslek Yüksekokulu Bursu

12 yıllık okul eğitimini (veya Japon ortaöğretim kurumlarına eşdeğer kurumlardaki eğitimini) tamamlamış ve Japonya'daki Meslek Yüksekokullarında (Senshu-Gakkou) bir yıllık hazırlık eğitiminin (Japonca, Japonya üzerine genel bilgiler, matematik vb. dersler görülecektir.) ardından 2 yıllık önlisans düzeyinde eğitim görecek kişiler için düzenlenen bir burs programıdır. Düzenlenen sınavlarda başarılı olan öğrenciler önlisans eğitimi için Japonya'ya gönderilmektedir.

Kontenjan: Her yıl 1-2 aday tavsiye edilmektedir. Ancak kesin kontenjan belli değildir.

Burs Süresi: Nisan 20XX'ten itibaren 3 yıl

Burs İmkânları: Aylık Burs Miktarı: ~117.000,- Japon Yeni * Yıllara göre değişiklik gösterebilir.

Ulaşım: Türkiye-Japonya arasında gidiş-dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti

Okul Harcı: Giriş sınavı ücreti, kayıt ve harç ücretleri

Konaklama:
a) Burslunun hazırlık sınıfına devam edeceği ilk yıl ilgili okul yurdunda konaklama temin edilecektir.
b) Meslek Yüksekokulu'ndaki eğitimi sürecinde ise ilgili okulun öğrenci yurdunda veya okulun yönlendireceği bir yerde konaklama temin edilecektir.

Sağlık Sigortası: Bir yıldan fazla Japonya'da yaşayacak yabancıların "Ulusal Sağlık Sigorta Sistemi"ne kaydolmaları ve aylık prim ödemeleri zorunludur. Burslu öğrencilerin gelirleri belirlenen sınırın altında ise indirim imkânından yararlanabilirler.

Çalışma Alanları:
(1) Teknoloji (2) Kişisel Bakım ve Beslenme (3) Eğitim ve Refah (4) İşletme (5) Moda ve Ev Ekonomisi (6) Kültür ve Genel Eğitim (7) Diğer alanlar

Başvuracak Adaylarda Aranacak Temel Şartlar:
Aşağıda belirtilenler temel hususlar olup, detaylı bilgi için mutlaka o seneye ait başvuru bilgilerinin incelenmesi gerekmektedir. Detaylı başvuru bilgileri, sadece başvuru dönemlerinde internet sayfasında yer alır.

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
(2) Her sene için Japonya tarafından belirlenen tarihler arasında doğmuş olmak.
(3) Lise mezunu veya son sınıf öğrencisi olmak.
(4) En son mezun olunan okuldan alınan mezuniyet derecesi 85/100'ün altında kalan öğrencilerin ya da okuduğu döneme kadar olan genel not ortalaması 85/100'ün altında kalan son dönem öğrencilerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.
(5) İyi derecede İngilizce bilmek. (Akademik sınav dili İngilizcedir.)
(6) Japonya'da Japonca öğrenmeye ve önlisans eğitimini Japonca olarak yapmaya istekli olmak.
(7) Japonya'da eğitim görmeye ruhsal ve bedensel olarak engeli bulunmamak. Bulaşıcı hastalığı olmamak.
(8) Burs süresince (Nisan 20XX'den itibaren 3 yıl) Japonya'da kalmasına bir engeli bulunmamak.

Seçim Yöntemi:
Japonya Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilecek "1. Aşama Seçim" sonucuna göre adaylar Japonya'ya tavsiye edilecektir. Nihai karar Japonya Hükümeti tarafından verilecektir.
"1. Aşama Seçim" üç aşamalı yapılmaktadır: (A) Ön Eleme, (B) Yazılı Akademik ve Yabancı Dil Sınavı, (C) Mülakat Sınav

Japonya Hükümeti (Monbukagakusho:MEXT) Japonca ve Japon Kültürü Araştırmaları Bursu (Nikkensei)

Türkiye'deki üniversitelere kayıtlı, temel olarak Japon Dili ve Edebiyatı konularında eğitim görmekte olan ve Japon üniversitelerinde 1 yıllık staj eğitimi (dinleyici öğrenci ve benzeri sıfatıyla) görecek olan öğrenciler için düzenlenen bir burs programıdır.

Her yıl Şubat veya Mart ayında düzenlenen sınavlar neticesinde Japonya'da eğitim görmesi için gönderilecek öğrencilerin sayısı o yılın bütçe imkânlarına göre değişiklik göstermektedir.