EĞİTİM

2024/4/2

Araştırma (Yüksek lisans - Doktora) Bursu

BURSLARLA İLGİLİ OLARAK BÜYÜKELÇİLİKTE VE BAŞKONSOLOSLUKTA YÜZYÜZE GÖRÜŞME YAPILAMAMAKTADIR.

BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ YALNIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ BAŞVURULARINI KABUL ETMEKTEDİR. YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI KENDİ ÜLKELERİNDEKİ JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE DANIŞMALIDIR.

BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİN İLAN ETTİĞİ SINAVLARA "ANKARA" DIŞINDA VEYA FARKLI TARİHLERDE GİRME İMKANI YOKTUR.


* Not: Bursların isimlendirilmesinde Japonya'ya gidiş tarihi (başvuru yapılan yıldan sonraki yıl) esas alınmaktadır. İçerisinde bulunulan yılda seçimleri yapılan burs, bir sonraki senenin adıyla anılmaktadır. (Örn.: 2017 yılında, 2018 bursunun seçimleri yapılmıştır; 2025 yılında, 2026 yılının seçimleri yapılır. Detaylı bilgi için lütfen aşağıda yer alan Seçim Takvimi'ne bakınız.)

Lütfen "MEXT Bursları Hakkında Genel Bilgi" ve "Monbukagakusho:MEXT Bursları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" bölümlerini de okuyunuz.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) tarafından 2025 akademik yılına yönelik olarak, yabancı öğrencilere Japonya'daki üniversitelerde Araştırma (Yüksek lisans - Doktora) Bursu verilecektir. Japonya Büyükelçiliği'nce oluşturulan jüri tarafından aşağıdaki şartlara uygun adaylardan gelecek başvuru dosyaları incelenecek, yazılı dil sınavına çağırılacak adaylar belirlenecektir. Yabancı dil sınavının ardından mülakat sınava çağırılacak adaylar belirlenecektir. Bu elemelerin sonucunda “1. Aşama Seçim” sonucu ilan edilecek ve bu adaylar Japonya’ya tavsiye edilecektir. Japonya Eğitim Bakanlığı da dosyaları değerlendirecek ve “2. Aşama Seçim” sonucunu açıklayacaktır.


1. BURS HAKKINDA BİLGİ
Japonya'daki üniversitelerde diploma almak üzere araştırma yapma veya yüksek lisans, doktora ve mesleki uzmanlık programlarına devam etme imkânı sağlayan burs programıdır. Gerekli olması durumunda ilk 6 ay Japonca hazırlık eğitimi verilmektedir. 1. Aşama Seçimi geçen (yani Büyükelçiliğimizce Japonya'ya tavsiye edilen) adayların Japonya'daki üniversiteden mutlaka kabul mektubu temin etmeleri gerekmektedir. Verilen süre zarfında kabul mektubu temin edemeyenler burstan yararlanamazlar.

Burs Süresi:
1.  Kabul edilenler için:
Nisan 2025 – Mart 2027 arasında 2 yıl süreyle,
veya
Eylül/Ekim 2025 – Mart 2027 arasında 1,5 yıl süreyle

2. Yüksek lisans, doktora veya mesleki uzmanlık eğitimi almak üzere kabul edilenler öngörülen eğitim süreleri boyunca burstan yararlanırlar. Öncelikle araştırma öğrencisi olarak kabul edilmiş ancak daha sonra yüksek lisans, doktora veya mesleki uzmanlık eğitimi almaya başlayanların da burs süresi öngörülen eğitim süreleri boyunca uzatılabilir. (Burslu statüsünde uzatma yapılamaması durumunda da kendi imkânlarıyla eğitimini tamamlamasına izin verilir.) Ancak bir üst eğitime geçmek için tanınan süre zarfında üst eğitime başlamış olmak gerektiğinden, bu tanınan süreye uymayanlar bursluluk imkânlarını uzatamazlar.

Burs Miktarı:
Araştırma Öğrencileri: 2025 mali yılında aylık 143.000 Japon Yeni
Yüksek Lisans ve Mesleki Uzmanlık: 2025 mali yılında aylık 144.000 Japon Yeni
Doktora: 2025 mali yılında aylık 145.000 Japon Yeni
* Bazı bölgelerde aylık 2.000 veya 3.000 Japon Yeni ek ödeme yapılmaktadır.

Kontenjan:
2025 Araştırma Bursları için kontenjan henüz belirlenmemiştir.
2024 Araştırma Burslarına Türkiye'den  10 kişi kabul edilmiştir.
2023 Araştırma Burslarına Türkiye'den  10 kişi kabul edilmiştir. 


2. SEÇİM TAKVİMİ

2 Nisan 2024 (Salı) Uygulama ve Genel Kuralların açıklanması, Başvuruların başlaması
28 Nisan 2024 (Pazar)
(Saat 23:59'a kadar ulaşan başvurular değerlendirmeye alınacaktır.)
Başvuruların sona ermesi
10-15 Mayıs 2024 Ön eleme (formların incelenmesi)
16 Mayıs 2024 (Perşembe) Ön eleme sonucunun ilan edilmesi
23 Mayıs 2024 (Perşembe) Yabancı dil yazılı sınavları
28 Mayıs 2024 (Salı) Mülakat sınava çağrılanların ilan edilmesi 
3 Haziran 2024 (Pazartesi) Mülakat
6 Haziran 2024 (Perşembe) 1. Aşama Seçim sonucunun ilan edilmesi
(Kontenjanın belli olmaması durumunda mülakat sonucunda oluşan tavsiye sıralaması ilan edilir. Kontenjan belli olduğunda 1. Aşama Seçim sonucu ilan edilir.)
14 Haziran 2024 (Cuma) 1. Aşama Seçimi geçenlerin Orijinal Formlarını teslim etmeleri için son tarih
16 Eylül 2024 (Pazartesi) 1. Aşama Seçimi geçenlerin Kabul Mektubu ve Tercih Formu teslim etmeleri için son tarih (Kabul mektubu alımı ile ilgili prosedür 1. Aşama Seçimi geçen adaylara bildirilecektir.)
Ocak-Şubat 2025 2. Aşama Seçim sonuçlarının ilan edilmesi

3. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK TEMEL ŞARTLAR:
(Not: Aşağıda belirtilenler yalnız temel hususlar olup, detaylı bilgi için mutlaka İngilizce/Japonca Başvuru Kılavuzlarının (Application Guidelines) incelenmesi gerekmektedir.)

(1) Tabiyet: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Ancak aynı zamanda Japon vatandaşı olmamak.)

(2) Yaş sınırı: 2 Nisan 1990 veya sonrasında doğmuş olmak.

(3) Eğitim düzeyi: Üniversiteden lisans diploması almış olmak veya SON SINIFIN SON DÖNEM (okulu bitirmek üzere olmak) öğrencisi olmak.

(4) Mezuniyet Derecesi: En son mezun olunan okuldan (lisans/lisansüstü) alınan mezuniyet derecesi 75/100'ün altında kalan öğrencilerin ya da okuduğu döneme kadar olan genel not ortalaması 75/100'ün altında kalan son dönem öğrencilerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

(5) Çalışma alanı: Adayların Japonya'daki üniversitelerde yapacakları çalışmanın alanı, üniversitede eğitimini gördükleri alan (veya ilgili bir alan) olmalıdır.

(6) İngilizce ve Japonca bilgisi: Başvuracak tüm adayların İngilizce bilmesi gereklidir. Özellikle Sosyal Bilimler alanında (örneğin Japonca Dilbilim, Japon Edebiyatı, Japon Tarihi, Japon Hukuku vb.) başvuracak adayların Japonca bilgisine sahip olmaları tavsiye edilmektedir. Ayrıca Japon kültürüne, Japonya'da Japonca öğrenmeye ve Japonya'da bulunduğu süre zarfında Japonya'yı daha yakından tanımaya istekli olmak. Japonya'da araştırma ve eğitimini sürdürürken yaşam tarzına da uyum sağlayabilecek yeterlilikte olmak.

(7) Sağlık durumu: Başvuru sahibinin ruhsal ve bedensel olarak Japonya'da eğitimini sürdürebileceğini belgeleyen, MEXT tarafından formatı belirlenmiş  ve doktor tarafından imzalanmış Sağlık Belgesini sunması gerekmektedir.

(8) Gidiş tarihi: Adaylar başvuru sırasında Nisan 2025 dönemi veya Ekim 2025 döneminde gitmeyi seçebilirler.
Japonya’da üniversitelerin güz dönemi Eylül veya Ekim ayında başlamaktadır. Yerleşeceğiniz üniversitenin ilan edeceği eğitime başlama tarihinden 2 hafta öncesini veya 2 hafta sonrasını kapsayan dönemde Japonya’ya gidişinize engel bulunmamalıdır. Prensip olarak MEXT ya da yerleşeceğiniz üniversitenin öngördüğü en son tarihe kadar Japonya’ya gidemeyen adaylar burstan faydalanamazlar.

(9) Vize: Bursun başlangıcından itibaren öğrenci vizesi ile Japonya'ya gidilmesi zorunludur.


4. BAŞVURU YÖNTEMİ
(1) Başvurular:
MEXT 2025 Bursları için başvurular Ankara’daki Japonya Büyükelçiliği tarafından e-posta yoluyla kabul edilecektir.
Adayalar PDF olarak hazırlayacakları başvuru dosyalarını e-posta yoluyla teslim etmelilerdir.

Ancak 3 kademeli seçimin ardından, Japonya’ya tavsiye edilecek olan 1. Aşama Seçim Sonucunda ilan edilen adaylar, başvuru dosyasının aslını elden veya kargo ile Büyükelçiliğimize ulaştıracaktır. 
 
(2) Başvuru formlarının temin edilmesi:
Başvuru formları başvuru süresi boyunca internet sitesinden indirilebilir.
 * Başvuru için "tüm" formların aşağıdaki "Başvuru Dosyası Hazırlama Rehberi" ile tamamen uyumlu şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.
Formları bilgisayarınıza kaydetmeden, internet sitesi üzerinden açıp yazdırdığınız takdirde formların üzerinde internet sitesi adresi, sayfa numarası vs. yer alacaktır ve bu durumda formlarınız kabul edilmeyecektir.
Dosya Adı
 Başvuru Dosyası Hazırlama Rehberi
 Taahhütname
 Tüm Formlar ve Başvuru Kılavuzları

(3) Başvuru sırasında teslim edilecek belgeler:
Burs Başvuru Kılavuzunda (Application Guidelines, 9. Application Documents) belirtilen tüm evraklara ek olarak "Taahhütname" belgesi de gönderilecektir. Taahhütnameyi 2. ve ayrı PDF dosyası olarak e-postanıza ekleyiniz. Başvuru formlarının içerisine eklemeyiniz.
 
(4) En son devam edilen üniversiteye ait not dökümü (transkript) ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler:
Başvuru süresi zarfında, son eğitim dönemine ait not dökümünü temin edemeyen adaylar, o döneme kadar olan süreyi kapsayan not dökümü ile başvuru yapabileceklerdir. Ancak tam not dökümünü temin ettiklerinde derhal Japonya Büyükelçiliği'ne teslim edeceklerdir.

(5) Başvuru dosyasının teslim edilmesinde izlenecek yöntem:
Sağlık formu (Certificate of Health) dışındaki tüm formlar PDF dosyası biçiminde kultur.basvuru@an.mofa.go.jp e-posta adresine gönderilmelidir. Hazırladığınız PDF dosyasına şöyle isim veriniz: “MEXT_Research_Adınız_Soyadınız”
(Örnek: MEXT_Research_Ayse_Hatice_Yilmaz)

- Başvuru dosyaları, PDF biçiminde e-posta eki olmalıdır. Google drive, diğer linkler vb. şeklinde gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Konu kısmında “MEXT Araştırma 2025” yazmalıdır.

- E-posta içerisinde adınız, soyadınız, cep telefonu numaranız ve açık adresiniz mutlaka yer almalıdır.

- Yukarıda belirtilen e-posta adresinin "9" MB sınırı vardır. TÜM EKLERLE BİRLİKTE TOPLAMDA 9 MB’den büyük e-postalar alınamaz.

- Tüm formlarınızı Rehberde belirtilen sıra ile tek bir PDF dosyası yapınız. Dosya boyutu büyük olduysa, kalite/çözünürlük/DPI ayarlarını düşürerek tekrar deneyiniz. Formlarınızı siyah/beyaz olarak da PDF yapabilirsiniz.

- Taahhütnameyi 2. ve ayrı PDF dosyası olarak e-postanıza ekleyiniz. Başvuru formlarının içerisine eklemeyiniz.

- Başvuru yapmak amacıyla sadece forma yazdığınız e-posta adresinizi kullanınız ve YALNIZCA BİR DEFA E-POSTA GÖNDERİNİZ.
  
5 iş günü içerisinde “başvurunuz alınmıştır” cevabı alamazsanız e-posta ve telefon ile bilgi veriniz. Son gün başvuranlara da 5 iş günü içerisinde “başvurunuz alınmıştır” cevabı verilecektir ANCAK BAŞVURU DOSYASI, BURADAKİ AÇIKLAMALARDA VE REHBERDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE HAZIRLANMAMIŞ İSE, DÜZELTME İÇİN EK SÜRE VERİLEMEYECEĞİNDEN DOLAYI BAŞVURU ELENECEKTİR. BAŞVURUNUN ALINMIŞ OLMASI, BAŞVURUNUN İSTENİLEN ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞ OLDUĞU ANLAMINA GELMEMEKTEDİR.

- Büyükelçiliğimizce yürütülecek 3 kademeli seçimin ardından Japonya’ya tavsiye edilecek adaylar (1. Aşama Seçimi geçenler) orijinal dosyalarını Büyükelçiliğe elden veya kargo ile ulaştıracaklardır.

- Sağlık formu (Certificate of Health), yalnızca Mülakata çağrılan adaylardan istenilecektir.

- Müzik, resim gibi Güzel Sanatlardan başvuracak adaylar e-mail ile başvuru yaptıktan sonra çalışmalarını “Kültür Bölümü – Japonya Büyükelçiliği, Reşit Galip Caddesi, No:81, Gaziosmanpaşa, Ankara” adresine kargo ile gönderebilirler.

- Recommendation Form tarafınıza kapalı zarf içerisinde teslim edilmiş olabilir ancak zarfın açılarak Recommendation Formun da taranarak PDF dosyanıza eklenmesi gerekmektedir.

- Geçmişte, Japonya’ya tavsiye edilen adayların eksik bulunan belge veya bilgileri sonradan tamamlamasına olanak tanınmıştır, ancak Japonya’dan gelen talimat doğrultusunda bundan böyle dosyasında eksik bulunanlar uyarılmayacak ve Japonya'da gerçekleştirilecek olan 2. Aşama Seçimde değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
- Posta ve kargoyla yapılan başvurular hiçbir şekilde kabul edilmez.

(6) Kabul mektubu
Japonya'daki üniversitelerden temin edilecek kabul mektubu ancak Japonya Büyükelçiliği'nin 1. Aşama Seçim sonuçlarına göre açıkladığı aday listesinde yer alan adaylar tarafından alınacaktır. (Başvuru dosyasına eklemek üzere kabul mektubu temin edilmesine çalışılmamasını rica ederiz. Başvuru sırasında kabul mektubu olsa dahi dikkate alınmayacaktır.)

(7) Sağlık formu
Bu yıl sağlık formu yalnız Mülakat Sınava çağırılacak adaylardan istenecektir.


5. ÖN ELEME (FORMLARIN İNCELENMESİ)
(1) Jürinin prensipleri
Jüri, adayların başvuru formlarını esas alarak, başvuru şartlarına uygunluk, not ortalaması, yabancı dil yeterliliği, araştırma projesi vb. kriterler üzerinden değerlendirmekte ve araştırma bursu için sınava davet edeceği adayları belirlemektedir.

(2) Sonucun açıklanması
Japonya Büyükelçiliği internet sitesinde ilan edilecektir.


6. YABANCI DİL YAZILI SINAVLARI
(1) Yer
Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi, Ferit Recai Ertuğrul Cad., No.2, Oran-Ankara

(2) Sınav Saatleri
Sınav saatlerine ilişkin detaylar daha sonra ilan edilecektir.

(3) Sınava girilecek dersler
·         İngilizce: Başvuran tüm adayların İngilizce sınavına girmesi zorunludur.
·         Japonca: Başvuran tüm adayların hiç Japonca bilmeseler dahi Japonca sınavına girmesi zorunludur.
·         Dil sınavlarından hangi sınav notu daha yüksek ise, o not Yabancı Dil notu olarak kabul edilecektir.
·         Sınavlardan kaç puan aldığınız konusunda bilgi verilmemektedir bu sebeple bu konu ile ilgili telefon açılmaması ve e-posta gönderilmemesi rica olunur.

(4) Jürinin prensipleri
Jüri sınav kâğıtlarını değerlendirir ve belli bir düzeyin üzerinde başarı gösteren adayları mülakat sınava çağırır.

(5) Sonucun açıklanması
Yazılı sınavda başarılı olanlar Japonya Büyükelçiliği internet sitesinde ilan edilecektir. Aynı zamanda mülakat sınavının saati de ilan edilecektir.


7. MÜLAKAT SINAV
(1) Yer: Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi, Ferit Recai Ertuğrul Cad., No.2, Oran-Ankara

(2) Jürinin prensipleri
Jüri, adayları mülakat sınavda değerlendirir. Daha sonra adayların ön eleme, yazılı sınav ve mülakat sınav başarıları toplu olarak değerlendirilir ve 1. Aşama Seçim sonuçlarına karar verilir.

(3) Sonucun açıklanması
Tavsiye edilecek adayların listesi (Japonya'dan kontenjana ilişkin bilgi alınamaması durumunda başarı sırası açıklanacaktır.) Japonya Büyükelçiliği internet sitesinde ilan edilecektir. Listede ilan edilen Araştırma Bursu adaylarına “1. Aşama Seçim Başarı Belgesi” verilecektir. Bu adayların başvuru dosyasını tüm orijinal imzalı/damgalı belgelerle birlikte Büyükelçiliğimize teslim etmesi gerekmektedir. (Sadece dijital formda alınan belgeler geçerli sayılmayacaktır.)


8. 1. AŞAMA SEÇİMDEN KESİN KABULE UZANAN SÜREÇ
Araştırma Bursu 1. Aşama Seçim'i geçen adaylar
1. Aşama Seçimde başarılı olan adaylar, en az bir Japon Üniversitesi'nden temin edecekleri kabul mektubunu Placement Preference Form ile birlikte 16 Eylül 2024 tarihine kadar Japonya Büyükelçiliği'ne teslim edeceklerdir. Bundan sonra Japonya Büyükelçiliği, kabul mektuplarıyla birlikte 1. Aşama Seçim'de başarılı olan adayları Japonya Eğitim Bakanlığı'na tavsiye edecektir.

2. Aşama Seçim ve Kesin Kabul
Japonya Büyükelçiliği'nin tavsiye ettiği Araştırma Bursu adayları Japonya Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilir ve 2. Aşama Seçim gerçekleştirilir. Sonuç Ocak-Şubat 2025'te açıklanacaktır.