EĞİTİM

2023/4/28

Monbukagakusho:MEXT Bursları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Monbukagakusho:MEXT Bursları dışındaki diğer burslar hakkında ya da kendi imkânlarımla Japonya'da eğitim görme konusunda bilgi alabilir miyim?
Monbukagakusho:MEXT Burslarına hem Büyükelçiliğimiz hem de Japonya'daki üniversiteler vasıtasıyla başvurabilirsiniz. Diğer burslar ve Japonya'da eğitim ile ilgili bilgi almak için internet sitemizde eğitimle ilgili linkleri inceleyebilirsiniz.

Araştırma ve Lisans burslarında neden bir sonraki yıl yer almaktadır? Başvuruları kaçırdım mı?
Bursların isimlendirilmesinde Japonya'ya gidiş tarihi esas alındığı için, bu yıl seçimleri yapılan burs bir sonraki senenin adıyla anılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilim, yine de başvurabilir miyim?
Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar başvurabilir. Türkiye'de ikamet eden Suriye vatandaşları Suriye'deki Japonya Büyükelçiliği'nin internet sitesini takip etmelilerdir.

Yurt dışındaki bir okuldan ya da İngilizce eğitim veren bir okuldan mezun olsam dahi dil sınavına girmem gerekiyor mu?
Aday, yurt dışındaki bir okuldan ya da İngilizce eğitim veren bir okuldan mezun olsa dahi dil sınavına (Japonca ve İngilizce) girmek zorundadır.

Yazılı yabancı dil sınavı ve mülakat sınavı saatlerini önceden randevu alarak belirlemem mümkün mü?
Yazılı yabancı dil sınavı, Büyükelçiliğimizce belirlenecek saatte ve tek oturumda gerçekleştirilecektir. Mülakat sınav ise tüm adaylar için aynı gün gerçekleştirilecektir. Adaylar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere tarafımızca iki gruba ayrılmakta ancak kesin bir sınav saati verilememektedir.

Bölüm birincisi olarak mezun oldum. Özel kontenjanınız var mı?
Bölüm birincilerine özel bir kontenjanımız mevcut değildir. Ancak bu ve benzeri başarılarınıza ilişkin belgenizi başvuru dosyanıza ekleyebilirsiniz.

Mülakat hangi dilde yapılmaktadır?
Mülakat İngilizce ya da Japonca yapılmaktadır.

Tarafınızca dağıtılan sağlık formu her türlü sağlık kurumunda doldurulabilir mi?
Sağlık formu, İngilizce ya da Japonca doldurulması ve üzerinde imza ve kaşe bulunması koşuluyla her türlü sağlık kurumunda doldurulabilir. Bu forma herhangi bir tahlil sonucu ya da akciğer filmi eklemeyiniz. Ayrıca bu formun yerine başka bir sağlık raporu formu kullanmayınız.

Başvuru formlarını el yazısı ile doldurabilir miyim?
Başvuru formları okunaklı el yazısı ya da bilgisayar ile doldurulabilir.

İnternetten aldığım başvuru formlarını bilgisayarda doldurabilmek amacıyla MS Word, resim vb gibi bir başka formata çevirebilir miyim?
Başvuru formlarını internet sitesinde olduğu şekilde kullanıp, başka bir formata çevirmeden doldurmanız tercih edilmektedir. Ayrıca internetten alınan başvuru formlarının aslına uygun şekilde kullanılmaması (sayfa kayması, font büyüklüğü farkı, font farkı, siyah-beyaz-gri dışında bir başka renkte olması, sayfada pikselleşmelerin meydana gelmesi vb. durumlar) durumunda başvuru formunuz kabul edilmeyecektir.

Bir önceki yılın başvuru formlarını kullanabilir miyim?
Bir önceki yılın başvuru formları kabul edilmeyecektir.

Kaç adet tavsiye mektubu (recommendation letter) almam gerekiyor?
Çalışan adayların, son mezun oldukları üniversiteden 1 adet ve hâlihazırda çalışmakta oldukları işyerinden 1 adet olmak üzere toplam 2 tavsiye mektubu almaları yeterlidir.
Çalışmayan adayların ise sadece son mezun oldukları üniversiteden 1 tavsiye mektubu almaları yeterlidir.

Tavsiye mektubu olarak dağıtılan form dışında başka bir form kullanabilir miyim?
Tarafımızca dağıtılan tavsiye mektubu formunun kullanılması kuvvetle tavsiye olunur ancak zorunlu hallerde İngilizce veya Japonca başka formlar veya mektuplar kullanılabilir.

Son mezun olduğum okuldan alacağım tavsiye mektubunu mutlaka bir profesörden mi almam gerekiyor?
Hayır, rektör, dekan, bölüm başkanı veya danışman hocalarınızdan alınabilir.

Başvuru dosyamda İngilizceye ya da Japoncaya çevrilmesi gereken evraklar mutlaka noter onaylı mı olmalı?
İngilizceye ya da Japoncaya çevrilmesi gerek evraklar için 2 yol bulunmaktadır;
A- Yeminli tercümanlar tarafından yapılıp, notere onaylatılabilir (kaşeli ve imzalı),
B- Üniversitelerin İngilizce ya da Japonca bölümlerinde yaptırılıp, onaylatılabilir (kaşeli ve imzalı).
Not: Tarafınızca yapılan veya sadece yeminli tercümanın ya da üniversitede bir öğretim üyesinin kişisel olarak yapıp onayladığı çeviriler kabul edilmeyecektir.

Başvuru dosyama koyacağım not dökümlerim ne şekilde olacak?
A- Lisans mezunu olanlar veya hâlihazırda lisans'a devam etmekte olanlar; lisans not dökümlerini;
B- Yüksek lisans mezunu olanlar veya hâlihazırda yüksek lisans'a devam etmekte olanlar; hem lisans hem yüksek lisans not dökümlerini;
C- Doktorasını tamamlamış olanlar veya hâlihazırda doktora programına devam etmekte olanlar; doktora, yüksek lisans ve lisans not dökümlerini vermek zorundalar.
Tüm not dökümlerinin onaylı İngilizce ya da Japonca tercümesi eklenmeli (her bir set için ayrı ayrı) ve bunlarda da not skalası mutlaka yer almalıdır (Notlar 100'lük sisteme göre değil de harf sistemine ve/veya 4'lük sisteme göre ise). Orijinal not dökümü ve skala İngilizce ise, tercümeye gerek yoktur.

Notlarım 4'lük sisteme ya da harf sitemine göre ancak not dökümlerinde 100'lük sisteme göre not skalası yer almıyor. Ne yapmam gerekir?
Devam ettiğiniz Üniversiteden/Üniversitelerden 100'lük siteme göre olan not skalasını onaylı (kaşeli ve imzalı) şekilde temin etmeniz gerekir.

Üniversiteden/Üniversitelerden 100'lük siteme göre olan not skalasını alınamadığı takdirde "YÖK - YÜKSEKÖĞRETİM KURULU - 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları" tablosu kullanılabilir. Ancak farklı skala sebebiyle ortaya çıkabilecek not oynamalarından Japonya Büyükelçiliği sorumlu olmayacaktır.

“Araştırma Bursu” kapsamında Japon üniversitelerinde yüksek lisans veya doktora yapabilir miyim?
Japonya'daki yabancı öğrenci kabul uygulamaları üniversitelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak Japonya'da irtibat kuracağınız danışman hocanız sizi yüksek lisans veya doktora programına kabul ederse, bursun başlangıcından itibaren bu programlara devam edebilirsiniz. 
MEXT 2024'ten itibaren adaylar sadece araştırma amaçlı başvuramazlar, ancak yüksek lisans/doktora gibi bir diploma almayı amaçlayarak başvurabilirler.

Tıp mezunuyum, “Araştırma Bursu” ile Japonya'da uzmanlık eğitimi almam mümkün mü?
Bugüne kadar bu burstan yararlanarak Japonya'da uzmanlığını almış bir tıp doktoru bulunmamaktadır. Bildiğiniz gibi uzmanlık eğitimi klinik çalışmasını da gerektirmektedir. Ancak, yabancı doktorlar kliniklerde dil sorunu nedeniyle çalışma güçlüğü çekmektedirler.

Lisans son sınıf öğrencisiyim. Monbukagakusho:MEXT araştırma bursuna başvurabilir miyim?
Son başvuru tarihine kadar geçici mezuniyet belgesi alabiliyorsanız başvurabilirsiniz. Tüm evraklarınızı ve mümkün olan yıllara ait not dökümünüzü başvuru sırasında teslim ediniz. Daha sonra en kısa zamanda (mümkün ise mülakattan önce) eksik bilgileri tamamlamaya çalışınız.

“Araştırma Bursu” 1. Aşama seçimi geçtikten sonra kabul mektubu alamazsam ne olur?
Kabul mektubu (Letter of Acceptance) alamayan adaylar Araştırma Bursu'ndan yararlanamazlar.

Araştırma bursuyla ilgili gireceğim dil sınavının ve mülakatın içeriği hakkında bilgi alabilir miyim?
Sınav ve mülakat içeriği hakkında bilgi verilemez.

Üniversitede son sınıf öğrencisiyim. Diplomam ya da geçici mezuniyet belgem yok, ne yapabilirim?
Son sınıf öğrencileri, olası mezuniyet tarihini (expected graduation) gösteren belgeyi kullanacaklardır.

Araştırma bursuyla ilgili gireceğim dil sınavlarının içerikleri hakkında bilgi alabilir miyim?
Sınav örneklerine https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination.html#1 internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Lisans bursuyla ilgili gireceğim bilim sınavının ve dil sınavlarının içerikleri hakkında bilgi alabilir miyim?
Sınav örneklerine https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination.html#1 internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Hâlihazırda bir üniversiteye kayıtlıyım. Yine de Lisans bursuna başvurabilir miyim?
Başvuru şartlarında yer alan yaş ile ilgili şartı karşıladığınız sürece Lisans bursuna başvurabilirsiniz.

Hâlihazırda bir üniversiteye kayıtlıyım. Lisans bursuna başvuruken vereceğim not dökümlerim ne şekilde olmalıdır?
Hem lise not dökümleri, hem de üniversitede geçilen sınıfa kadar olan not dökümleri başvuru dosyasında yer almalıdır.