Japonya Tanıtma Vakfı (Japan Foundation) Tarafından Yürütülen “Japanese Language Program for Overseas Students (Outstanding Students) 2023” Programının Başvuru İlanı

2023/4/25
 Bu program, Japonca eğitimi veren kurumlarda öğrenim gören başarılı öğrencilere veya daha önce öğrenim görmüş kişilere Japonya’yı ziyaret etme, Japonca ve Japon kültürü hakkındaki bilgisini geliştirme imkânı sunmaktadır.
 Programın detayları ve sınav takvimi aşağıda yer almaktadır:
   
●Program Detayları
Süresi:
6 Eylül – 20 Eylül 2023
Yeri: The Japan Foundation, Japanese-Language Institute, Kansai  (Osaka – Japonya)
İçerik (Taslak):
  1. Japonca ve Japonya’nın sosyal, kültürel konularında dersler
  2. Japon kültürünü yakından tanıma
  3. Kültürel ve tarihi yerlerin ziyareti
  4. Aile ziyareti
 
●Sınav Takvimi
Başvuru Süresi:
26 Nisan – 10 Mayıs 2023
Başvuru Yeri: Japonya Büyükelçiliği, Kültür ve Halkla İlişkiler Bölümü (Reşit Galip Cad. No.81, Gaziosmanpaşa, 06700 Ankara)
Başvuru dosyası, başvuru için belirlenen süre zarfında Ankara’daki Japonya Büyükelçiliği’ne çalışma günlerinde (https://www.tr.emb-japan.go.jp/itpr_tr/t_01_01.html#mesaisaatleri) 10.00 – 12.00 ve 14.45 – 16.30 saatleri arasında elden teslim edilebilir. Sizin adınıza başka bir kişi başvuru yapabilir.  Kargo/posta ile başvuru yapılabilir. Başka kişi aracılığıyla veya kargo/postayla yapılan başvurularla ilgili ortaya çıkabilecek sorunlardan Büyükelçiliğimiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.
Sınava Çağırılacak Adayların İlan Edilmesi: 12 Mayıs 2023, saat 15:00
Yazılı ve Mülakat Sınav Tarihi: 17 Mayıs, 2023
Sonucun Açıklanması: 22 Mayıs 2023
* Kontenjan 1 kişidir.
 
Başvuru Sırasında Teslim Edilmesi Gereken Belgeler
1. Application Form
2. Self Introduction Form
3. Pasaport Fotokopisi (mevcut ise)
4. Sağlık Belgesi
5. JLPT Sonuç Belgesi (N1-N4) (mevcut ise)
6. Japonca eğitimi gördüğü kurumdan alınmış öğrenci belgesi/ kurs kayıt belgesi / diploma /sertifika vb. belge
* Bu belgelerin her biri ayrı ayrı poşet dosya içerisine yerleştirilmeli ve sırasıyla plastik dosyada teslim edilmelidir. Eksik belge ile yapılan başvuru geçerli olmayacaktır.
 
Sınav Hakkında Bilgi
- Yazılı Japonca Sınavı
Yazılı Japonca Sınavı, Japan Foundation tarafından bu programa özel hazırlanmıştır.
Sınava en fazla 10 kişi çağırılacaktır.
Başvuran kişi sayısı 10’dan fazla ise, sunulan belgeler kapsamlı olarak değerlendirilerek ön eleme yapılacak ve sınava çağırılacak 10 kişi belirlenecektir.
 - Mülakat Sınav (Japonca)
Yazılı Japonca Sınavına girenler arasında en yüksek puanı alan 3 kişi mülakata çağırılacaktır.          Mülakatta her aday ile yaklaşık 15 dakika görüşülür, Japonca iletişim seviyesi ve kişilik özelliklerine göre değerlendirme yapılarak Japan Foundation’a tavsiye edilecek aday belirlenir.

  Formlar ve daha ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki dosyalarda bulabilirsiniz.
01 応募案内(Program Announcement)
02 申請書(Application Form)
03 自己紹介書(Self-Introduction Form)
04 健康診断書・食べ物とペットのアンケート(Sağlık Belgesi)
05 個人情報の取扱い(Handling of Personal Information)
 
Detaylı bilgi için:
Japonya Büyükelçiliği, Kültür ve Halkla İlişkiler Bölümü
Tel. (0312) 446 05 00 / Dhl: 11-12
culture@an.mofa.go.jp 
www.tr.emb-japan.go.jp