28. Ankara Japonca Konuşma Yarışması

2019/10/4
28. Ankara Japonca Konuşma Yarışması Katılım Rehberi
 
 Ekim 2019
Ankara Japonca Konuşma Yarışması Organizasyon Komitesi
 
17 Kasım 2019, Pazar günü düzenlenecek olan 28. Ankara Japonca Konuşma Yarışması’na ilişkin detayları aşağıda bilgilerinize sunarız.
 
1. Tarih
17 Kasım 2019 (Pazar) Öğlen
 (Yarışmanın başlama, bitiş ve yarışmacıların toplanma saatleri daha sonra duyurulacaktır.)
  
2. Yer
Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi, Özdemir Sabancı Salonu
Adres: Ferit Recai Ertuğrul Caddesi No.:2, Oran, Ankara
Tel: (0312) 491 17 48 
 
3. Katılım Şartları
Katılımcının aşağıdaki şartların tamamını sağlaması gerekmektedir.
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 15 yaşını doldurmuş olmak. (Liselerde eğitim gören 15 yaşının içinde olanlar da katılabilir.)
(2) Ana dili Japonca olanlar başvuramaz.
(3) Bugüne kadar görevi gereği veya günlük yaşamda iletişim dili olarak çoğunlukla Japonca kullananlar başvuramaz.
(4) Japonya'da toplam 3 aydan fazla bulunmamış olmak.
(5) Daha önce Ankara, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen Japonca Konuşma Yarışmalarında birincilik ödülü almamış olmak.  
 • Öğrenci olmayanlar da katılabilir. Toplumun her kesiminden katılım teşvik edilmektedir.
 
4. Başvuru Yöntemi
(1) Başvuru ve danışma için iletişim bilgileri:
   Japonya Büyükelçiliği Kültür ve Basın Bölümü  
 Tel:(90-312) 446 05 00 /11 veya 12 (9:30-13:00 14:30-17:00)
      E-posta: culture@an.mofa.go.jp
(2) Son Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2019 (Çarşamba)  
(3) Başvuru Yöntemi
Aşağıda belirtilen belgeleri e-posta ekinde gönderiniz. (Konu kısmına “(1) 28. Ankara Japonca Konuşma Yarışması Başvurusu (2) Katılımcının adı – soyadı” mutlaka yazılmalıdır.) Gelen e-postalara 1 veya 2 iş günü içinde (Büyükelçiliğin mesai günlerinde) Büyükelçilik tarafından alındı mesajı gönderilecektir. Alındı mesajı gönderilmeyen başvurular kabul edilmiş sayılmaz. Tarafınıza alındı mesajı gönderilmemesi durumunda Japonya Büyükelçiliği Kültür Bölümü ile temasa geçmeniz rica olunur.
 1. Başvuru Formu: Başvuru Formuna 1 adet vesikalık fotoğraf (3,5cm×4,5cm) yapıştırılmalı, form PDF formatında gönderilmelidir. ※Link vasıtasıyla veya PDF dışında bir formatta gönderilen dosyalar işleme alınmamaktadır.
 2. Japonca Konuşma Metni: (Word Dosyası)
Romaji – latin harfleri ile yazılan metin kabul edilmez. Metin bilgisayarda yazılacaksa aşağıdaki yazı tipi ve boyutu seçilmelidir:
 
 • Japonca: MS_Mincho, Yazı Boyutu: 10.5
 • Türkçe: Century (Gövde), Yazı Boyutu: 10.5
※Ayrıca, konuşma metninin Türkçe çevirisinin de eklenmesi rica olunur.
 • Konuşma metni daha önce yayınlanmamış özgün içeriğe sahip olmalıdır. Konuşma metninin önceden yayınlanmış olduğu veya özgün olmadığının anlaşılması durumunda; verilen taahhüdün gerçekle çelişmesi durumunda, verilmiş olan ödül, Organizasyon Komitesinin takdirine göre geri alınabilir.
   
  5. Ön İnceleme
  Yarışma programına göre, A ve B gurubu yarışmacılarının toplam sayısı yaklaşık 16 kişi olacaktır. Başvuruların daha fazla olması durumunda, konuşma metinleri Organizasyon Komitesi tarafından değerlendirilerek ön eleme yapılacaktır. 08 Kasım 2019 (Cuma) günü tüm başvuranlara e-posta ile cevap verilecektir.
   
  6. Gruplandırma
  Bu yıl da katılımcılar aşağıdaki 2 gruba ayrılarak değerlendirilecektir. Hangi gruba dâhil olacağınıza karar vermekte güçlük çekerseniz Organizasyon Komitesi’ne danışınız.
   
  A Grubu: Japonca bilgisi başlangıç düzeyindeki yarışmacılara yönelik
  Aşağıda verilen B Grubu şartlarını taşımayan kişiler bu grupta değerlendirilir.
  B Grubu: Japonca bilgisi orta ve daha üzeri düzeydeki yarışmacılara yönelik
  Aşağıda verilen iki şarttan bir veya daha fazlasını taşıyan kişiler bu grupta değerlendirilir.
  (1) Üniversitelerin Japonya ve Japonca ile ilgili anabilim dalında 2 yıldan daha uzun süredir (hazırlık eğitimi dâhil) lisans düzeyinde eğitim gören/görmüş öğrenciler veya buradan mezun olanlar; ya da üniversite dışındaki eğitim kurumlarında 500 saati aşkın Japonca eğitimi almış kişiler.
  (2) Japonca Yeterlik Sınavı N3 ve daha üzeri düzeyde sınava girmiş olanlar (Sınavda başarılı olmasa dahi)
  ※Eğitim süresi hesaplanırken ders saati sayısı değil, saat cinsinden süre hesaplanmalıdır. Burada kastedilen eğitim süresi, başvuranın devam ettiği derslerin süresi değil, müfredatta eğitime ayrılan süredir.
  ※ Üniversitede seçmeli ders olarak Japonca eğitimi alanlar, Japonca kurslarına devam edenler, lise öğrencileri ve kendi kendine öğrenenler hâlihazırda başlangıç düzeyi eğitimini başarıyla tamamlamışlarsa B Grubu’na kabul edilirler. (Başlangıç düzeyi eğitimini başarıyla tamamlama durumuna karar verirken Ankara Japonca Konuşma Yarışması Komitesi’ne danışınız.)
  ※Katılımcının kasıtlı olarak kendi Japonca seviyesinin altındaki gruba başvurduğu anlaşılırsa, katılma hakkını kaybedecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca, ödül kazanmış olsa dahi ödülü geri alınabilir.
   
  7. Konu
  A Grubu için konu: “Anılarımdaki ………”
  Boşluğa uygun kelimeyi serbestçe ekleyerek konuşma başlığınızı oluşturunuz.
  (Örneğin: Anılarımdaki Kişi, Anılarımdaki Bebek, Anılarımdaki Şarkı)
  B Grubu için konu serbesttir.
   
  8. Değerlendirme Şekli
  (1) Konuşma Süresi
  En az 2,5 dakika, en fazla 4 dakika olmalıdır. (Konuşma süresinin 2,5 dakikadan az veya 4 dakikadan fazla olması puan kaybettirecektir.)
  (2) Jüri (taslak)
  Japonya Büyükelçiliği, Ankara Japon Topluluğu, Japonca eğitimi ile ilgili kişilerden oluşturulacak jüri komitesi tarafından değerlendirme yapılacaktır.
  (3) Ön inceleme Kriterleri
 • İçeriğin ilgi çekici olması ve konunun derinliği
 • Kendi fikir, düşünce ve özgünlüğünün olması
 • Mantıksal açıdan uygunluğu (İçeriğin yapısı, akışı, konu ile ilgisi)
   
  (4) Değerlendirme Kriterleri
 • İçeriğin ilgi çekici olması ve konunun derinliği
 • Kendi fikir, düşünce ve özgünlüğünün olması
 • Mantıksal açıdan uygunluğu (İçeriğin yapısı, akışı, konu ile ilgisi)
 • Kolay Anlaşılırlık (Telaffuz, vurgu, hız, akıcılık)
 • Sözlü olmayan faktörler (mesafenin ayarlanması, ses yüksekliği, bakışlar, ifade)
 • Soruları anlama ve cevaplama (cevapların uygunluğu)
 • Cevaplarken kullanılan Japonca düzeyi (gramerin doğruluğu)
   
  9. Ödüller
  A ve B olmak üzere her iki grupta ilk 3 dereceye girenlere ödül verilir. Ayrıca katılan herkese katılım ödülü verilir. Ancak ödüllerle ilgili hazırlık sürmektedir.
   
  10. İnternet yayını ve YouTube’a yüklenmesi
  Yarışma internet ortamında yayınlanacaktır. Daha sonra yarışma görüntüleri YouTube’a yüklenecektir. Internet yayınında veya YouTube’a yüklenecek görüntülerde yer almak istemeyenlerin önceden bildirmesini rica ederiz.
   
  11. Ankara dışından gelecek katılımcılar için
  Yarışmaya Ankara dışından gelecek katılımcılara yol masrafının bir kısmı ödenebilecektir.

28. Ankara Japonca Konuşma Yarışması Katılım Rehberine (PDF) buradan ulaşabilirsiniz.