Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Hamaguchi Goryo Uluslararası Ödülü’ ve ‘Hamaguchi Goryo Uluslararası Kompozisyon Yarışması’nın başvuruları hakkında bilgilendirme

2024/5/14
Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, ‘Hamaguchi Goryo Uluslararası Ödülü’ ve ‘Hamaguchi Goryo Uluslararası Kompozisyon Yarışması’ düzenleyecektir.
 
1. ‘Hamaguchi Goryo Uluslararası Ödülü’
 
(1) Kabul edilecek başvuruların kapsamı ve başvuru süresi:

Tsunami, fırtına dalgası gibi afetlerin zararlarını önleme ve azaltma ile ilgili araştırma, teknoloji geliştirme ve bu konularda yerel düzeyde yapılan çalışmalara ilişkin dikkate değer başarılar elde eden yerli ve yabancı kişi veya kuruluşlar.

Başvuru Süresi: 31 Mayıs 2024 Cuma gününe kadar ulaşmış olması gereklidir.

(2) Konu ve Başvuru Yöntemi:

Başvuruda bulunanlar hakkında tavsiye mektubu gönderilesi zorunludur.
Başvuru ve ödül hakkındaki detaylara Limanlar ve Havalimanları Araştırma Enstitüsü’nün web sitesinden ulaşabilirsiniz. (https://www.pari.go.jp/en/public-relations/hamaguchi-award/nomination2024html/index.html)(İngilizce)

(3) Referans olması açısından ilave bilgi:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER 2019 yılında bu ödülü almıştı.
 
2. ‘Hamaguchi Goryo Uluslararası Kompozisyon Yarışması’
 
(1) Kabul edilecek başvuruların kapsamı ve başvuru süresi:
Japonya’da veya Japonya dışındaki lise öğrencileri (Başvuru sahibinin Japonya dışından başvurması halinde Japonya’da liseye denk gelen bir eğitim kurumuna kayıtlı olması gereklidir.)
Başvuru Süresi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba gününe kadar ulaşmış olması gereklidir)
(2) Konu ve Başvuru Yöntemi:
Konu olarak Hamaguchi Goryo’nun hikayesini okuyup hikayenin size neler düşündürdüğünü, neler hissettirdiğini ve deneyimlerinizi kendi kelimelerinizle yazınız. 
Kompozisyon dili Japonca veya İngilizce olacaktır. Başvurular e-posta veya posta yoluyla kabul edilecektir.
Başvuru ve ödül gibi detaylara Limanlar ve Havalimanları Araştırma Enstitüsü’nün web sitesinden ulaşabilirsiniz. (https://www.pari.go.jp/en/public-relations/hamaguchi-award/essay-contest-2024/index.html)(İngilizce)
(3) Kazanan Eserin Açıklanması
Sonuçlar, Ekim 2024’te Uluslararası Tsunami-Kıyı Afetleri Önleme Teknolojileri Bilinçlendirme Komitesi Sekreterliği’nin web sitesinde duyurulacaktır.