Türkiye’ye kredi desteği (Deprem Afet Acil Yeniden İnşa Planı’na) ilişkin resmi belgelerin karşılıklı olarak imzalanması

2024/4/26
Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin güneydoğusunda meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerdeki kamuya ait altyapı tesisleri ile konutların onarılması ve yeniden inşa edilmesi maksadıyla Japonya Hükümeti tarafından karar verilen ve üst sınırı 60 milyar Japon Yeni (yaklaşık 400 milyon dolar) olan kredi teminine ilişkin resmi belgeler, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK’in nezaretinde, Japonya'nın Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Sayın KATSUMATA Takahiko ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Sayın Kerem DÖNMEZ arasında 25 Nisan günü teati edilmiştir. Aynı gün JICA Türkiye Ofisi Başkanı Sayın WATANABE Daisuke ile Sayın DÖNMEZ arasında ise bahse konu planın hayata geçirilmesine ilişkin kredi anlaşması (L/A) Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK ile JICA Başkanı TANAKA Akihiko’nun hazır bulunduğu törende imzalanmıştır.

Yen Kredisi aracılığı ile Türkiye’nin güneydoğusunda depremlerden etkilenen 11 ildeki su ve kanalizasyon sistemleri gibi kamu altyapıları onarılacak ve yeniden inşa edilecektir. Ayrıca bir takım tıbbi malzeme de tedarik edilecektir. Böylelikle Türkiye’nin yürüttüğü yeniden yapılandırma çalışmalarına katkı sağlanmış olacaktır.

Bir deprem ülkesi olan Japonya’nın hükümeti olarak sahip olduğumuz bilgi birikimini hayata geçirerek bundan sonra Türkiye Hükümeti ve uluslararası toplum ile sıkı bir dayanışma içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz. Afet bölgelerinin hızlı bir şekilde yeniden yapılandırılması ile gelecekteki muhtemel depremlere yönelik hazırlık sistemlerinin düzenlenmesi için de bundan sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz.