2023 Ek Bütçesi ile “UNESCO’nun 2023 Kahramanmaraş Depremleri için Acil Yeniden Yapılandırma Destek Projesi” İmza Töreni (19 Şubat 2024)

2024/2/20

 19 Şubat 2024 tarihinde, Japonya Büyükelçisi KATSUMATA Takahiko ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Bölge Temsilcisi Sayın Magdalena LANDRY arasında,“UNESCO’nun 2023 Kahramanmaraş Depremlerine Yönelik Acil Yeniden Yapılandırma Destek Projesi” için düzenleme mektubu imza töreni gerçekleştirilmiştir.

Bahse konu proje ile, geçen sene 6 Şubat tarihinde Türkiye’nin Güneydoğu’sunda meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde bulunan okul binalarının artçı depremlere karşı dayanıklılık durumunun değerlendirilmesi, ilgili personele eğitim verilmesi suretiyle, bu bölgede okul eğitimi güvenliğinin ve devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye genelinde de okulların dayanıklılığının arttırılması hedeflenmektedir.

Bu yıl, Japonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümüdür. İki ülke için ortak bir sorun olan afetlerin önlenmesi alanında işbirliğinin geliştirilmesinin, iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirmesi beklenmektedir.