"Ankara Japonca Sunum Yarışması 2023" başvuruları başlamıştır.

2023/9/19
Ankara Japonca Sunum Yarışması 2023 Başvuru Rehberi
 
 
Ankara Japonca Konuşma Yarışması Düzenleme Komitesi
 

Ankara Japonca Konuşma Yarışması Düzenleme Komitesi tarafından detayları aşağıda belirtilen "Ankara Japonca Sunum Yarışması 2023" düzenlenecektir.
 

1. Tarih
12 Kasım 2023 (Pazar)
  

2. Yer
Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi, Özdemir Sabancı Salonu
Adres: Ferit Recai Ertuğrul Caddesi No.:2, Oran, Ankara
Tel: (0312) 491 17 48


3. Katılım Şartları
Katılımcının aşağıdaki şartların tamamını sağlaması gerekmektedir.
(1)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; Türkiye’de ikamet ediyor olmak ve 15 yaşını doldurmuş olmak. (Liselerde eğitim gören 15 yaşının içinde olanlar da katılabilir.)
(2)  Ana dili Japonca olanlar başvuramaz.
(3)  Bugüne kadar görevi gereği veya günlük yaşamda iletişim dili olarak çoğunlukla Japonca kullananlar başvuramaz.
(4)  Japonya'da toplam 3 aydan fazla bulunmamış olmak.
(5)  Daha önce Ankara, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen Japonca Konuşma/Sunum Yarışmalarında birincilik ödülü almamış olmak.
Öğrenci olmayanlar da katılabilir. Toplumun her kesiminden katılım teşvik edilmektedir.
 

4. Başvuru Yöntemi
(1) Başvuru ve danışma için iletişim bilgileri:
      Japonya Büyükelçiliği Kültür ve Halka İlişkiler Bölümü  
   E-posta: kultur.basvuru@an.mofa.go.jp
(2) Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2023 (Pazar)  
(3) Başvuru Yöntemi
Aşağıda belirtilen belgeleri e-posta ekinde gönderiniz. (Konu kısmına “(1) Ankara Japonca Sunum Yarışması Başvurusu 2023 (2) Katılımcının adı – soyadı” mutlaka yazılmalıdır.)
(Örnek: “(1) Ankara Japonca Sunum Yarışması Başvurusu 2023 (2) Ayse-Hatice-Yilmaz)
Yukarıda belirtilen e-posta adresinin "9" MB sınırı vardır. TÜM EKLERLERLE BİRLİKTE TOPLAMDA 9 MB’den büyük e-postalar alınamaz.
Başvuru dosyaları, PDF biçiminde e-posta eki olmalıdır. Google Drive, vb. farklı linklerle gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.
Gelen e-postalara 1 veya 2 iş günü içerisinde (Büyükelçiliğin mesai günlerinde) Büyükelçilik tarafından alındı mesajı gönderilecektir. Alındı mesajı gönderilmeyen başvurular kabul edilmiş sayılmaz. Tarafınıza alındı mesajı gönderilmemesi durumunda Japonya Büyükelçiliği Kültür Bölümü ile yalnız e-posta yoluyla temasa geçmeniz rica olunur.
 • Başvuru Formu (Excel Dosyası): Başvuru Formu Excel formatında gönderilmelidir. Link vasıtasıyla veya Excel dışında bir formatta gönderilen dosyalar kabul edilememektedir. Lütfen dikkat ediniz.
 • Sunum (PDF Dosyası): Hazırlayacağınız PowerPoint sunumunuzu PDF dosyası olarak gönderiniz.
 • Sunum Metni (Word Dosyası): Romaji – latin harfleri ile yazılan metin kabul edilmez. Metin bilgisayarda yazılacaksa aşağıdaki yazı tipi ve boyutu seçilmelidir:
       Japonca: MS_Mincho, Yazı Boyutu: 10.5
       Türkçe: Century (Gövde), Yazı Boyutu: 10.5

Sunum metninin Türkçe çevirisini de ekleyiniz.
Sunum metni daha önce yayınlanmamış özgün içeriğe sahip olmalıdır. Sunum metninin önceden yayınlanmış olduğu veya özgün olmadığının anlaşılması durumunda; verilen taahhüdün gerçekle çelişmesi durumunda, verilmiş olan ödül, Düzenleme Komitesinin takdirine göre geri alınabilir.
 

5. Ön İnceleme
Yarışma programına göre, A ve B gurubu yarışmacılarının toplam sayısı yaklaşık 14 kişi olacaktır. Sunum metinleri Düzenleme Komitesi tarafından değerlendirilerek ön eleme yapılacaktır. 27 Ekim 2023 (Cuma) günü tüm başvuranlara e-posta ile yanıt verilecektir.
 

6. Gruplandırma
Katılımcılar aşağıdaki 2 gruba ayrılarak değerlendirilecektir. Hangi gruba dâhil olacağınıza karar vermekte güçlük çekerseniz Düzenleme Komitesi’ne danışınız.
 
A Grubu: Japonca bilgisi başlangıç düzeyindeki yarışmacılara yönelik
Aşağıda verilen B Grubu şartlarını taşımayan kişiler bu grupta değerlendirilir.
 
B Grubu: Japonca bilgisi orta ve daha ileri düzeydeki yarışmacılara yönelik
Aşağıda verilen iki şarttan bir veya daha fazlasını taşıyan kişiler bu grupta değerlendirilir.
(1) Üniversitelerin Japonya ve Japonca ile ilgili anabilim dalında 2 yıldan daha uzun süredir (hazırlık eğitimi dâhil) lisans düzeyinde eğitim görmekte olan/görmüş öğrenciler veya buradan mezun olanlar; ya da üniversite dışındaki eğitim kurumlarında 500 saati aşkın Japonca eğitimi almış kişiler.
(2) Japonca Yeterlik Sınavı N3 ve daha üzeri düzeyde sınava girmiş olanlar (Sınavda başarılı olmasa dahi)

*Eğitim süresi hesaplanırken ders saati sayısı değil, saat cinsinden süre hesaplanmalıdır. Ayrıca burada kastedilen eğitim süresi, başvuranın yalnız katıldığı derslerin süresi değil, müfredatta o ders için belirlenen eğitim süresidir. (Yani aday derse devamsızlık yaptığı saatleri eksiltmeyecektir.)
*Üniversitede seçmeli ders olarak Japonca eğitimi alanlar, Japonca kurslarına devam edenler, lise öğrencileri ve kendi kendine öğrenenler hâlihazırda başlangıç düzeyi eğitimini başarıyla tamamlamışlarsa B Grubu’na kabul edilirler. (Başlangıç düzeyi eğitimini başarıyla tamamlama durumuna karar verirken Düzenleme Komitesi’ne danışınız.)
*Katılımcının kasıtlı olarak kendi Japonca seviyesinin altındaki gruba başvurduğu anlaşılırsa, katılma hakkını kaybedecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca, ödül kazanmış olsa dahi ödülü geri alınabilir.
 

7. Konu
Benim tahminlerime göre 100 yıl sonraki Türkiye: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümünde düşündüklerim”
Size göre "100 yıl" nasıl bir anlam ifade ediyor?  Kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'nin 100 yıllık tarihine dönüp bakarak,  gelecekteki Türkiye'ye dair kendi beklentilerinizle ilgili konuşunuz. Seçtiğiniz içeriğe uygun bir başlık oluşturunuz.
 
Sunumunuzdan; deneyim ve düşüncelerinizi dinleyicilerle ne şekilde paylaşacağınızın,  konuya bakış açınız ile sunum içeriğini nasıl geliştireceğinizin ve yapısal becerilerinizin anlaşılması beklenmektedir.
 

8. Değerlendirme Esasları
(1) Sunum Süresi
En az 3 dakika, en fazla 4,5 dakika olmalıdır. Ardından soru-cevap süresi 1 dakikadır.
(Sunum süresinin 3 dakikadan az veya 4,5 dakikadan fazla olması puan kaybettirecektir.)
Sunum Stili
Sunum dosyası sahnede kurulan perdeye yansıtılacak, yarışmacı perdenin önünde sunum yapacaktır. Sunum sırasında sayfalar uzaktan kumanda aracılığıyla yarışmacı tarafından yönetilecektir.
(2) Jüri
Japonya Büyükelçiliği, Ankara Japon Topluluğu, Japonca eğitimi ile ilgili kişilerden oluşturulacak jüri komitesi tarafından değerlendirme yapılacaktır.
(3) Ön inceleme Kriterleri
 • Konu  (Başlık ve içerik uyumlu mu?)
 • İçerik (Dinleyicilerin ilgisini çeken ifadeler, açıklamalar başarıyla oluşturulmuş mu?)
 • Kompozisyon (Tutarlı ve kanıtlarla ikna edici bir akış var mı?)
(4) Sunum Yarışmasının Değerlendirme Kriterleri
 • Konu (Konu ve başlığa göre uygun bir tez sunuldu mu?)
 • Kompozisyon (Tutarlı ve kanıtlarla ikna edici bir akış var mı?)
 • Konuşma (Ses tonu ve hızı uygun mu?)
 • İfade (Vurgulama, yüz ifadesi ve mimikler uygun mu?)
 • Soru-Cevap (Soruların doğru cevaplanması)
 

9. Sunum Slaytları
 • Sunum slaytlarınızı hazırlarken lütfen sunum metninizin anahtar sözcüklerine ve önemli hususlara maddeler halinde yer veriniz. Konuşma metni olduğu gibi yerleştirilirse değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Telif hakkına tabi olan görselleri slaytlarınızda kullanmayın. Bu tür görsellerin kullanıldığı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


10. Ödüller
A ve B olmak üzere her iki grubun birincilerine Japonya uçak bileti ve otel konaklama kuponu, ikincilerine iPad Pro, üçüncülerine kablosuz kulaklık armağan edilecektir.
 

11. İnternet Yayını ve YouTube’a Yüklenmesi
Yarışmanın internet ortamında canlı yayınlanması ve daha sonra yarışma görüntülerinin YouTube’a yüklenmesi planlanmaktadır. Internet canlı yayınında veya YouTube’a yüklenecek görüntülerde yer almak istemeyenler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 

12. Ankara dışından gelecek katılımcılar için
Yarışmaya Ankara dışından gelecek katılımcılara yol masrafının bir kısmı ödenebilecektir.