“Yerel Yönetimlerin Atık ve Kirliliği Yönetme Kapasiteleri ve Afet Risk Yönetimlerinin Geliştirilmesi” konulu teknik işbirliği projesi aracılığıyla yeniden yapılandırma desteği (yeniden yapılandırmaya yönelik planlamalarda desteklenecek model kentin açıklanması)

2023/8/24
Japonya Büyükelçisi KATSUMATA Takahiko, 24 Ağustos 2023’te, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel YILMAZ, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin GÜNGÖR ve JICA Türkiye Ofisi Başkanı Sayın TANAKA Yuko’nun huzurunda, Kahramanmaraş’ın
“Yerel Yönetimlerin Atık ve Kirliliği Yönetme Kapasitelerinin ve Afet Risk Yönetimlerinin Geliştirilmesi” projesinin model kenti olarak belirlendiğini açıkladı.  Proje, JICA aracılığı ile gerçekleştirilecek teknik işbirliği olup, Japonya bu çerçevede yeniden yapılandırma planlarının hazırlanmasına yönelik desteklerde bulunacaktır. Büyükelçi KATSUMATA bu vesile ile her iki belediye başkanı ile ilerleyen dönemdeki yeniden yapılandırma projeleri hakkında görüş alış verişinde bulundu.
 
Bu proje geçtiğimiz yıl Ocak ayında Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Hükümeti arasında yürürlüğe giren ‘Teknik İşbirliği Anlaşması’na dayanan ilk projedir ve geçtiğimiz yıl Kasım ayında mutabakata varılmıştır. Şubat ayında meydana gelen depremlerden sonra ise yeniden yapılandırma destek faaliyetleri de projeye eklenmiştir. Açıkladığımız yeniden yapılandırma planların hazırlanmasına yönelik desteklere ilaveten, kamu binalarının depreme dayanıklı hale getirilmesini sağlayacak teknik destekler ile enkaz kaldırmayı da kapsayacak şekilde afet atıkları hususunda kapasite yönetimi teknikleri gibi Japonya’nın bilgi birikiminin kullanılmasına yönelik desteklerin sağlanması da planlanmaktadır.
 
Türkiye'ye yapılan bu desteklerin ülkedeki “daha iyi bir şekilde yeniden yapılandır” projesinin hayata geçirilmesine katkı sağlaması ve iki ülke arasındaki dostluğa ve işbirliğine dayalı ilişkileri daha da güçlendirmesi beklenmektedir.