“Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Şekilde Kaldırılması ve Zararlı Atıkların Güvenli Bertaraf Edilmesi Projesi (UNDP İşbirliği)”ne dair Nota Teatisi İmza Töreni

2023/8/16
16 Ağustos 2023 tarihinde Japonya Büyükelçisi KATSUMATA Takahiko ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Sayın Louisa VINTON arasında, “Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Şekilde Kaldırılması ve Zararlı Atıkların Güvenli Bertarafı Edilmesi Projesi (UNDP İşbirliği)”ne dair 700 milyon Japon Yeni tutarında hibe işbirliği projesine ilişkin Nota teatisi imzalanmıştır.
 
Bahse konu proje ile, bu sene 6 Şubat tarihinde Türkiye’nin Güneydoğu bölgesinde meydana gelen depremde özellikle büyük hasar gören iki il olan Hatay ve Kahramanmaraş’ta, asbest ve benzeri zararlı malzemeler de dâhil enkaz atıklarının bertaraf edileceği moloz geri dönüşüm tesislerinin geliştirilmesi ve atıkların çevre ve güvenlik gibi konular dikkate alınarak bertarafına ilişkin yönetim sisteminin kurulması amaçlanmaktadır. Bu suretle, “Daha İyi Yeniden Yapılandır (Build Back Better)” anlayışının gerçekleştirilmesini hedefleyerek, Türkiye ekonomisini destekleyen güçlü sosyal altyapının tesis edilmesine katkıda bulunulacaktır.
 
Türkiye’ye yönelik bu destek vasıtasıyla, Türkiye’nin çevre koruma ve sağlık risklerinin azaltılmasına katkıda bulunulması ve iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi beklenmektedir.