Türkiye’nin Güneydoğusunda meydana gelen depremlerin neden olduğu hasar dolayısıyla Japonya Uluslararası Acil Yardım Ekibi’ne bağlı yapı, sismik izolasyon ve depreme dayanıklılık teknolojileri alanlarında uzman ekibin gönderilmesi (Faaliyet Özeti)

2023/4/6
Japonya Hükümeti, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremlerin yol açtığı hasarlar dolayısıyla, Türkiye’den gelen talep doğrultusunda, 6 – 16 Mart tarihleri arasında Japonya Uluslararası Acil Yardım Ekibi’ne bağlı uzman ekibi Türkiye’ye göndermiştir. Saha araştırmalarının yanı sıra, Türkiye’deki devlet kuruluşları ve araştırma enstitüleri ile istişareler gerçekleştiren uzman ekibin yaptığı çalışmaların sonuçları aşağıda özetlenmiştir.
 
1. Uzman ekip, görev alanlarına göre (1) Yapı Ekibi, (2) Altyapı Ekibi ve (3) Toplumsal Kapsayıcılık Ekibi olmak üzere üç gruba ayrılarak saha araştırmaları ve ilgili kuruluşlarla istişareler gerçekleştirmiştir.
 
2. Yapı Ekibi, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileriyle birlikte depremden nispeten daha çok etkilenen Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta ortak saha araştırmaları yapmış ve bu araştırmaların sonuçlarını esas alarak bundan sonraki iyileştirme ve yeniden inşa çalışmalarına yönelik görüş alışverişinde bulunmuştur. Ayrıca, Hatay ve Gaziantep'te bağımsız incelemelerde bulunmanın yanı sıra İstanbul ve Ankara'daki uzmanlarla da görüş alışverişi gerçekleştirmiştir.
 
3. Altyapı Ekibi, Ankara'da devlet kuruluşlarıyla görüştükten sonra Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'daki köprüler ile su ve kanalizasyon sistemlerinde hasar tespit araştırmaları yapmıştır.
 
4. Toplumsal Kapsayıcılık Ekibi, afetzedelere yönelik psikolojik tedavi de dahil olmak üzere verilen desteklerin durumunu gözlemlemek için Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ı ziyaret etmiş ve Türk devlet kuruluşlarıyla sosyal destekler hususunda istişare gerçekleştirmiştir.
 
5. Yukarıda belirtilen araştırmaların sonuçları ilerleyen dönemde Türkiye Hükümeti ile de paylaşılacak olup, Japonya'nın bölgenin iyileştirme ve yeniden inşasına yönelik yapılabilecek etkin yardımlara karar vermesi aşamasında da kullanılacaktır.
 
(Referans) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ortak saha araştırması broşürü (İngilizce)
 

 

Ortak saha araştırması yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileriyle hatıra fotoğrafı
 

Saha araştırmasındaki durum
 

Araştırma sonuçlarının paylaşıldığı zaman Büyükelçi Suzuki ile çekilen hatıra fotoğrafı