Merkezi Türkiye’nin Güneydoğusunda Bulunan Depremler Dolayısıyla Verilecek Acil Hibe Yardımı ve Katkı Miktarına İlişkin Açıklama

2023/2/27
Japonya hükümeti, 24 Şubat’ta yaptığı açıklama ile, 6 Şubat'ta Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremin Türkiye'de neden olduğu hasarlar dolayısıyla uluslararası kuruluşlar aracılığıyla 6 milyon dolar ve Japon STK'ları aracılığıyla 2,5 milyon dolar olmak üzere toplam 8,5 milyon dolar tutarında acil hibe yardımı yapılacağını duyurmuştur.
 
Japonya hükümeti, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) aracılığıyla, Türkiye’de büyük zarar gören afetzedelere geçici barınma, gıda, günlük ihtiyaçlar, sağlık, tıbbi tedavi, koruma, su ve hijyen gibi alanlarda insani yardım sağlayacaktır.
 
Japonya hükümeti, afetzedelerin ihtiyaç duyduğu insani yardımı sağlamak ve etkilenen bölgelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden yapılanmasına destek olmak için ilgili ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine devam edecektir.
 


Özet Bilgi: Yardımların uluslararası kuruluşlara göre dökümü
Türkiye’ye sağlanan toplam yardım tutarı: 8,5 milyon dolar
 
 (1) Uluslararası kuruluşlar aracılığıyla yardım: 6 milyon dolar
     -Uluslararası Göç Örgütü (IOM): 2,5 milyon dolar
      Geçici barınma, günlük ihtiyaçlar
     
     -Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP): 2 milyon dolar
      Gıda

     -Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC): 1,5 milyon dolar
      Geçici barınma, günlük ihtiyaçlar
 
 (2) Japon STK’ları (Japan Platform JPF vasıtasıyla): 2,5 milyon dolar
      Gıda, günlük ihtiyaçlar, geçici barınma, koruma, tıbbi tedavi ve ilaç, su ve hijyen