Yabancıların 01 Haziran 2022 tarihi itibariyle Japonya’ya girişleri hakkında/Information about entering into Japan from 01.JUNE 2022

2022/6/1
YaEnglish

Yeni sınır önlemlerine (28 ve 29) istinaden 01 Haziran 2022 tarihi itibariyle Türkiye'den Japonya'ya yapılacak yeni girişlere (turistik amaçlı ziyaretler hariç) kabul eden kuruluşun sorumluluğunda izin verilecektir. (1 Mart 2022 tarihli duyuru bir değişiklik olmadan aynen korunmuştur). 

Bu koşulları karşılayan kişiler (Aşağıdaki (A) ve (B) maddelerindeki koşulların herbirini sağlayan kişiler)

(A) Japonya'ya ticari veya iş amacıyla kısa süreli (3 aydan kısa) veya uzun süreli giriş yapacak yabancılar.
(B) (A) maddesindeki koşullara uyan ve Japonya’da sorumluluğu kabul edecek bir kuruluşa sahip kişeler

Vize başvuruları için gerekli belgeler:
(Güncel olarak Japonya’ya yeni giriş yapmak isteyen tüm yabancıların (yeniden giriş izni bulunanlar hariç) vize başvurusu yapması gerekmektedir.)

Sorumluluğu kabul edecek kuruluşun çevrimiçi başvuru ile temin edeceği , ERFS sistemine kaydın tamamladığını gösteren belge ile birlikte ziyaretin amacına uygun diğer belgeler. (Ayrıntılar için Konsolosluk Bölümümüzle irtibata geçiniz)

Not: Sorumluluk kabul eden kuruluş ile katılımcıları iş veya eğlence amacıyla istihdam eden veya davet eden şirket veya kuruluşlar kast edilmektedir.

Not: ERFS sistemine kaydın tamamlandığını gösterir belge ile Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı ERFS tarafından alıcı kuruluşlar başvuruda bulunduktan ve katılımcı bilgilerini çevrimiçi kaydettikten sonra verilen belgenin kanıtı kast edilmektedir. 

Daha fazla bilgi için aşağıdaki web sayfasını ziyaret ediniz. (İngilizce)
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

Aile ziyareti amaçlı seyahatlerle ilgili bilgi için Konsolosluk Bölümümüzle irtibata geçmenizi rica ederiz.

Japonya Ankara Büyükelçiliği
Telefon: +90-(0)-312-446-0500
Faks: +90-(0)-312-437-1812
E-Posta: ryoji@an.mofa.go.jpbancıların 01 Haziran 2022 tarihi itibariyle Japonya’ya girişleri hakkında/Information about entering into Japan from 01.JUNE 2022