18. Uluslararası Manga Ödülü başvuruları başlamıştır.

2024/7/4
1. AMAÇ:
MANGA kültürünü yurt dışında yaymak ve MANGA aracılığıyla uluslararası kültürel etkileşimi teşvik etmek.
 
2. ÖDÜL
(1) Japonya Uluslararası MANGA Ödülü'nün Altın Ödülü en iyi MANGA çalışmasına, Gümüş Ödül üç başarılı çalışmaya ve Bronz Ödül diğer on bir çalışmaya verilecektir. Altın ve Gümüş Ödül kazananlara sertifika ve ödül, Bronz Ödül kazananlara ise sertifika verilecektir.
(2) Özel Teşvik Ödülü, Altın Ödül veya Gümüş Ödül almaya hak kazanmayan ancak diğer Bronz Ödül alan çalışmalardan daha başarılı bulunan bir manga çalışmasına verilebilir.
(3) Altın Ödül ve Gümüş Ödül kazananlar ikinci bir ödül olarak Japonya'da düzenlenecek ödül törenine katılmak üzere yaklaşık 7 gün süreyle Japonya’ya davet edileceklerdir. (Özel Teşvik Ödülü ve Bronz Ödül sahiplerini kapsamamaktadır.)
 
3. BAŞVURU ŞARTLARI  (İngilizce)
(1) MANGA çalışmasının 16'dan fazla (en az 17) sayfadan oluşması gerekir. Geçmiş “Japonya Uluslararası Manga Ödülü”nden bir tanesini kazananlar hariç hem yayınlanmış hem de yayınlanmamış eserler başvuru için uygundur.
(2) MANGA çalışmalarının, başvuru tarihinden itibaren son üç yıl (2021-2024) içerisinde hazırlanmış olması gerekmektedir.
(3) Uygun manga çalışmaları herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir.
(4) Başvurular eser sahibinin özgün çalışması olmalıdır. Konu, kompozisyon ve çizim de dahil olmak üzere ağırlıklı olarak yapay zeka tarafından oluşturulan manga çalışmaları kabul edilmeyecektir. Ancak yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerin, çalışmanın belirli kısımlarında tamamlayıcı materyal olarak kullanılması kabul edilebilir. Yapay zeka kullanılıyorsa, başvuru yapılırken Formların uygun bölümünde beyan edilmelidir.
(5) MANGA çalışmaları elektronik formda (PDF) veya basılı formda sunulmalıdır (Elektronik formda sunulan eserler seçim prosedürleri için basılacaktır).
(6) Her MANGA sanatçısı için yalnızca bir eser kabul edilebilir. Birden fazla eserle başvuru olması durumunda, sadece ilk eser kabul edilecektir.

4. BAŞVURU
(Lütfen aşağıdaki linki de inceleyiniz)
https://www.manga-award.mofa.go.jp/assets/files/application/18/attachment_en.pdf

(1) Gönderilen eserin MANGA sanatçısı ile öykü yazarının (her ikisinin de) yabancı uyruklu olması (Japon vatandaşı olmaması) gerekmektedir. Altın / Gümüş Ödül kazananlara sunulan davet programına katılacak temsilcinin de yabancı uyruklu olması (Japon vatandaşı olmaması) gerekmektedir.
(2) Başvuru sahibi, gönderilen çalışmanın telif haklarına ve diğer meşru haklarına sahip olmalı ve Japonya Uluslararası MANGA Ödülü Yürütme Komitesine bu eseri kullanma hakkını verecek meşru yetkiye sahip olmalıdır.
(3) Japonya dışındaki yayın şirketleri, MANGA çalışmasının telif hakkı sahibi başvuruyu kabul ederse Japonya Uluslararası MANGA Ödülü için başvuruda bulunabilir.
(4) Başvuru sahibi, sunulan çalışma üzerinde meşru yetkiye sahip kişi olarak, Japonya Uluslararası MANGA Ödülü Yürütme Komitesine, Japonya Uluslararası MANGA Ödülü'nü ve manga kültürünü Japonya içinde veya yurt dışında tanıtmak ve duyurmak gibi ticari olmayan amaçlar için, gönderilen çalışmanın tamamını veya bir kısmını herhangi bir ortamda, herhangi bir dağıtım alanında, herhangi bir şekilde ve herhangi bir süre boyunca ücretsiz ve herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanma (diğer bir deyişle çoğaltma, tercüme etme, sergileme ve kamuya iletme) hakkını verir. 
(5) Başvuru sahibi, teslim edilen eser üzerinde meşru yetkiye sahip kişi olarak, teslim edilen orijinal evrakın iade edilmeyeceğini, bağışlanabileceğini veya kamu kurumlarında veya başka yerlerde sergilenebileceğini kabul eder.
 
5. BAŞVURU YÖNTEMİ (Lütfen ekteki dosyaya da bakınız.)
(1) Başvuru Dönemi: 12 Nisan 2024 – 10 Temmuz 2024 (başvuruların bu tarihe kadar ulaşması gerekmektedir)

(2) Teslim edilecekler
Başvuru için aşağıdaki iki belgeyi de göndermeniz gerekmektedir.
- Başvuru Formu (Formlar)
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=-OTFDQ9iEk-CeZE0QXBOFRIKbCI7nT5Ct-EkIW16atZURU8zOU81UUI2SjZISzdKMThWNzJLTktISC4u
- Türkiye için "ülke kategorisi" kısmında "Middle East" seçiniz  
- Manga Çalışması
Çalışma aşağıdaki üç biçimden birinde sunulmalıdır;
a- Yalnızca basılı çalışma ile başvuru (adaylar, gönderecekleri posta ya da kargoda basılı çalışmadan 2 set sunmalıdır.)
b- Yalnızca elektronik ortamda (e-posta ekindeki PDF dosyası şeklinde) başvuru
c- Hem basılı çalışma hem de elektronik kopya ile başvuru (adayların kargo ile 1 set basılı çalışma sunmaları yeterlidir. Diğer kopya PDF dosyası şeklinde e-posta ile gönderilmelidir.)
* Adayların 3. yöntemi seçerek 1 basılı çalışma ve 1 elektronik kopya ile başvuru yapmaları tavsiye edilir.
Başvuruların hem basılı hem de elektronik formda olması şart değildir (tavsiyedir) ve başvuru için seçilecek yöntem, seçim sonuçlarını hiçbir şekilde etkilemez.

(3) Adresler:
1) Japonya dışında yaşayan başvuru sahipleri için
Başvurular bulunduğunuz ülkedeki Japonya Büyükelçilikleri veya Japonya Başkonsoloslukları aracılığıyla yapılabilir.
Türkiye için:
“18. Japonya Uluslararası MANGA Ödülü” başvuruları, 12 Nisan 2024 – 5 Temmuz 2024 tarihleri arasında teslim edilmesi koşuluyla
a- Japonya Büyükelçiliği’ne (Ankara) üzerinde “KÜLTÜR BÖLÜMÜ” yazması şartıyla gönderilecek “kargo” ile ya da,
Büyükelçilik Adresi: Kültür Bölümü, Japonya Büyükelçiliği, Reşit Galip Caddesi, No.81, G.O.P, 06680, Çankaya, ANKARA
b- Japonya Büyükelçiliği’nin (Ankara) culture@an.mofa.go.jp e-posta adresine gönderilecek PDF dosyası şeklinde yapılabilir.
E-posta adresinin 9 MB sınırı olması sebebiyle, çalışmasının ve başvuru formunun birlikte toplam dosya boyutu 9 MB’yi geçen adaylar, e-postalarını 1, 2, 3 şeklinde numaralandırarak birden fazla e-posta şeklinde arka arkaya gönderebilirler.

2) Japonya'da bulunan adaylar için
- Başvuru Formunun (Formlarının) gönderileceği adresi
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=-OTFDQ9iEk-CeZE0QXBOFRIKbCI7nT5Ct-EkIW16atZURU8zOU81UUI2SjZISzdKMThWNzJLTktISC4u
- Manga Çalışmasının gönderileceği adres
1. Basılı Çalışma
Attn: PIC of “The 18th Japan International MANGA Award”
Cultural Affairs and Overseas Public Relations Division,
Director General for Cultural Affairs, Minister’s Secretariat
Ministry of Foreign Affairs in Japan
2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919
*Başvurular elden teslim edilemez.
2. Elektronik Ortamdaki Çalışma (PDF)
Formunu gönderen başvuru sahiplerine Japonya Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri ve Denizaşırı Halkla İlişkiler Bölümü tarafından PDF biçimindeki çalışmanın yüklenmesi için bir URL (link) verilecektir.

(4) Notlar:
a. Kişisel Bilgilerin Kullanımı
Japonya Uluslararası MANGA Ödülü Yürütme Komitesi, başvuru formunda sağlanan kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanacaktır: ödülü alması durumunda başvuru sahibiyle iletişime geçmek ve ödülün seçimi ve yönetimi ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

Ayrıca kişisel bilgiler, kanun ve yönetmeliklere dayanan durumlarda, idari kurumlar, anonim idari kurumlar, yerel kamu kurumları veya yerel anonim idari kurumlar tarafından kullanılması için makul gerekçelerin bulunması halinde, yukarıda açıklanan amaçlar dışında, yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü şekilde kendi yetki alanları dahilindeki süreçleri veya işleri yürütmek için gerekli olduğu ölçüde veya Japonya Kişisel Bilgilerin Korunmasına İlişkin Kanunun 69. Maddesinin 2. Fıkrasının 4. Maddesinde belirtilen diğer özel gerekçelerin mevcut olduğu durumlarda, üçüncü kişilere açıklanabilecektir. 

b. Ödülün İptali
Yukarıdaki beyan ve teminatlara ilişkin, üçüncü bir kişi tarafından intihal yapıldığının ifade edilmesi gibi makul şüphelerin ortaya çıkması halinde, nihai sonuçların açıklanmasından sonra dahi ödül iptal edilebilir. Başvuru sahibi, iptal kararına herhangi bir itirazda bulunamaz.
Başvuru sahibinin bu bölümü ihlal etmesi ve üçüncü bir tarafın başvuru sahibine karşı bir iddia, talep veya dava açması durumunda, başvuru sahibi bu tür iddia, talep veya davaya, sorumluluğu ve masrafları kendisine ait olmak üzere (avukat ücretleri dahil) yanıt verecektir.

c. Form Doldurma ve Gönderime İlişkin Teknik Notlar
(a) Başvuru Formu (Formlar), İngilizce ya da Japonca olarak doldurulmalıdır. 
(b) ÖNEMLİ: E-posta adresi doğru girilmelidir.
(c) Başvuru formuna yazdığınız e-posta adresinize bir onay e-postası gönderilecektir. Formu gönderdikten sonra 1 gün içerisinde onay e-postası almamanız halinde e-posta adresiniz hatalı girilmiş olabilir. Lütfen başvuru formunu inceleyip yeniden gönderin. 
(d) Lütfen bu e-postanın basılı bir kopyasını basılı manga tesliminize ekleyin. 
(e) Lütfen manga çalışmasının elektronik dosyalarını eser sahibinin ilk adı ve soyadı şeklinde adlandırın. Örnek: AhmetYılmaz.pdf
(f) Elektronik formda sunulan uygun MANGA çalışmaları, seçim prosedürü için basılacaktır. Lütfen gönderilen çalışmanın A4 kağıdına yazdırılabildiğinden emin olun. Özellikle dikey kaydırmalı işlerde veya webtoonlarda (web çizgi romanlar), görselin uygun boyutta basılabilmesi için çerçeveleri ayırarak ayarlanmış dosyaları gönderin.
(g) Sayfa numaraları çalışmanın her sayfasında düzgünce belirtilmelidir.
(h) Eğer çalışma bir kitap biçiminde değilse ve çalışmada iki-sayfalık bir bölüm ya da kısım varsa bunun açıkça belirtilmesi gerekir.
(i) Başvurunun şekli seçim sonuçlarını etkilemeyecek olsa da, başvuru sahiplerinin mümkünse yukarıda “5. Başvuru Yöntemi ˃ (2) Teslim edilecekler” kısmındaki c- seçeneğini seçmeleri önerilir. İkamet ettiğiniz ülke veya bölgedeki Japonya Büyükelçilikleri veya Konsoloslukları başvuru şeklini belirttiğinde, başvuru sahiplerinin buna uyması önerilir.
(j) Ödül alabileceği düşünülen çalışmalar için adaylardan ek kopya istenebilir.
(k) Manga eserleri her dilde olabilir.
 
6. ESERLERİN İADESİ
Gönderilen eserler başvuru sahiplerine iade edilmeyecektir. Bu nedenle, eğer çalışma henüz yayınlanmadıysa, çalışmanın kopyalarını göndermeniz ve orijinalini saklamanız tavsiye edilir. Gönderilen eserler 4.(4)'te açıklanan amaç için bağışlanabilir veya sergilenebilir.
 
7. SEÇİM
Japon Manga Yayıncıları Derneği tarafından yapılan ilk taramanın ardından, 18. Japonya Uluslararası MANGA Ödülü Seçim Komitesi ödül kazananları seçecektir.

8. ÖDÜL TÖRENİ
Ödül töreninin Şubat ya da Mart 2025'te Tokyo'da yapılması planlanmaktadır.