Ankara Japonca Sunum Yarışması 2020

2020/10/30
Ankara Japonca Sunum Yarışması 2020 Başvuru Rehberi
 
 Ekim 2020
Ankara Japonca Konuşma Yarışması Düzenleme Komitesi
 
 
Ankara Japonca Konuşma Yarışması Düzenleme Komitesi tarafından, yeni korona virüsünün yayılmasının önlenmesi ile katılımcıların sağlığı ve güvenliği düşünülerek, her yıl düzenlenen "Ankara Japonca Konuşma Yarışması" yerine detayları aşağıda belirtilen "Ankara Japonca Sunum Yarışması 2020" düzenlenecektir.
 
1. Tarih
13 Aralık 2020 (Pazar) Öğlen
 (Yarışmanın başlama ve bitiş saatleri daha sonra duyurulacaktır.)
  
2. Katılım Yöntemi
Bu yarışma bir video konferans sistemi olan “Zoom" üzerinden düzenlenecektir.
(Japonya Büyükelçiliği'ne ait YouTube ve Facebook sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanması planlanmaktadır.)
Sunumda PowerPoint kullanılacaktır.
 
3. Katılım Şartları
Katılımcının aşağıdaki şartların tamamını sağlaması gerekmektedir.
(1)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; Türkiye’de ikamet ediyor olmak ve 15 yaşını doldurmuş olmak. (Liselerde eğitim gören 15 yaşının içinde olanlar da katılabilir.)
(2)  Ana dili Japonca olanlar başvuramaz.
(3)  Bugüne kadar görevi gereği veya günlük yaşamda iletişim dili olarak çoğunlukla Japonca kullananlar başvuramaz.
(4)  Japonya'da toplam 3 aydan fazla bulunmamış olmak.
(5)  Daha önce Ankara, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen Japonca Konuşma Yarışmalarında birincilik ödülü almamış olmak.  
(6) Kamera ve mikrofonu bulunan bir bilgisayar temin edebilmek; PowerPoint ve Zoom kullanabilmek; yeterli çevrim hızına sahip internet bağlantısına sahip olmak.
 • Öğrenci olmayanlar da katılabilir. Toplumun her kesiminden katılım teşvik edilmektedir.
 
4. Başvuru Yöntemi
(1) Başvuru ve danışma için iletişim bilgileri:
   Japonya Büyükelçiliği Kültür ve Halka İlişkiler Bölümü  
 E-posta: culture@an.mofa.go.jp
(2) Son Başvuru Tarihi: 25 Kasım 2020 (Çarşamba)  
(3) Başvuru Yöntemi
Aşağıda belirtilen belgeleri e-posta ekinde gönderiniz. (Konu kısmına “(1) Ankara Japonca Sunum Yarışması Başvurusu 2020 (2) Katılımcının adı – soyadı” mutlaka yazılmalıdır.)
(Örnek: “(1) Ankara Japonca Sunum Yarışması Başvurusu 2020 (2) Ayse-Hatice-Yilmaz)
Yukarıda belirtilen e-posta adresinin "9" MB sınırı vardır. TÜM EKLERLERLE BİRLİKTE TOPLAMDA 9 MB’den büyük e-postalar alınamaz.
Başvuru dosyaları, PDF biçiminde e-posta eki olmalıdır. Google drive, diğer linkler vb. şeklinde gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.
Gelen e-postalara 1 veya 2 iş günü içerisinde (Büyükelçiliğin mesai günlerinde) Büyükelçilik tarafından alındı mesajı gönderilecektir. Alındı mesajı gönderilmeyen başvurular kabul edilmiş sayılmaz. Tarafınıza alındı mesajı gönderilmemesi durumunda Japonya Büyükelçiliği Kültür Bölümü ile yalnız e-posta yoluyla temasa geçmeniz rica olunur.
 1. Başvuru Formu: Başvuru Formuna 1 adet vesikalık fotoğraf (3,5cm×4,5cm) yapıştırılmalı, form PDF formatında gönderilmelidir.
 • Link vasıtasıyla veya PDF dışında bir formatta gönderilen dosyalar kabul edilememektedir. Lütfen dikkat ediniz.
 1. Sunum (PDF Dosyası):
Hazırlayacağınız PowerPoint sunumunuzu PDF dosyası olarak gönderiniz.
 1. Sunum Metni (Word Dosyası):
Romaji – latin harfleri ile yazılan metin kabul edilmez. Metin bilgisayarda yazılacaksa aşağıdaki yazı tipi ve boyutu seçilmelidir:
 
 • Japonca: MS_Mincho, Yazı Boyutu: 10.5
 • Türkçe: Century (Gövde), Yazı Boyutu: 10.5
 
※Sunum metninin Türkçe çevirisini de ekleyiniz.
 • Sunum metni daha önce yayınlanmamış özgün içeriğe sahip olmalıdır. Sunum metninin önceden yayınlanmış olduğu veya özgün olmadığının anlaşılması durumunda; verilen taahhüdün gerçekle çelişmesi durumunda, verilmiş olan ödül, Düzenleme Komitesinin takdirine göre geri alınabilir.
 
5. Ön İnceleme
Yarışma programına göre, A ve B gurubu yarışmacılarının toplam sayısı yaklaşık 14 kişi olacaktır. Başvuruların daha fazla olması durumunda, sunum metinleri Düzenleme Komitesi tarafından değerlendirilerek ön eleme yapılacaktır. 04 Aralık 2020 (Cuma) günü tüm başvuranlara e-posta ile yanıt verilecektir.
 
6. Gruplandırma
Katılımcılar aşağıdaki 2 gruba ayrılarak değerlendirilecektir. Hangi gruba dâhil olacağınıza karar vermekte güçlük çekerseniz Düzenleme Komitesi’ne danışınız.
 
A Grubu: Japonca bilgisi başlangıç düzeyindeki yarışmacılara yönelik
Aşağıda verilen B Grubu şartlarını taşımayan kişiler bu grupta değerlendirilir.
 
B Grubu: Japonca bilgisi orta ve daha ileri düzeydeki yarışmacılara yönelik
Aşağıda verilen iki şarttan bir veya daha fazlasını taşıyan kişiler bu grupta değerlendirilir.
(1) Üniversitelerin Japonya ve Japonca ile ilgili anabilim dalında 2 yıldan daha uzun süredir (hazırlık eğitimi dâhil) lisans düzeyinde eğitim görmekte olan/görmüş öğrenciler veya buradan mezun olanlar; ya da üniversite dışındaki eğitim kurumlarında 500 saati aşkın Japonca eğitimi almış kişiler.
(2) Japonca Yeterlik Sınavı N3 ve daha üzeri düzeyde sınava girmiş olanlar (Sınavda başarılı olmasa dahi)
※Eğitim süresi hesaplanırken ders saati sayısı değil, saat cinsinden süre hesaplanmalıdır. Burada kastedilen eğitim süresi, başvuranın yalnız katıldığı derslerin süresi değil, müfredatta o ders için belirlenen eğitim süresidir.
※ Üniversitede seçmeli ders olarak Japonca eğitimi alanlar, Japonca kurslarına devam edenler, lise öğrencileri ve kendi kendine öğrenenler hâlihazırda başlangıç düzeyi eğitimini başarıyla tamamlamışlarsa B Grubu’na kabul edilirler. (Başlangıç düzeyi eğitimini başarıyla tamamlama durumuna karar verirken Düzenleme Komitesi’ne danışınız.)
※Katılımcının kasıtlı olarak kendi Japonca seviyesinin altındaki gruba başvurduğu anlaşılırsa, katılma hakkını kaybedecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca, ödül kazanmış olsa dahi ödülü geri alınabilir.
 
7. Konu
A Grubu:  “Türkiye ile ilgili, Japonların bilmediği bir tavsiyede bulununuz”
B Grubu: “Japonya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ilişkiler ve etkileşimin nasıl daha fazla derinleştirilebileceği hakkında sizce önemli olan hususları vurgulayarak öneride bulununuz”
 
8. Değerlendirme Esasları
(1) Sunum Süresi
En az 3 dakika, en fazla 4,5 dakika olmalıdır. Ardından soru-cevap süresi 1 dakikadır.
(Sunum süresinin 3 dakikadan az veya 4,5 dakikadan fazla olması puan kaybettirecektir.)
(2) Jüri (taslak)
Japonya Büyükelçiliği, Ankara Japon Topluluğu, Japonca eğitimi ile ilgili kişilerden oluşturulacak jüri komitesi tarafından değerlendirme yapılacaktır.
(3) Ön inceleme Kriterleri
 • İçeriğin ilgi çekici olması ve konunun derinliği
 • Kendi fikir, düşünce ve özgünlüğünün olması
 • Mantıksal açıdan uygunluğu (İçeriğin yapısı, akışı, konu ile ilgisi)
 
(4) Sunum Yarışmasının Değerlendirme Kriterleri
 • İçeriğin ilgi çekici olması ve konuşmanın derinliği
 • Kendi özgün fikir ve görüşlerinin olması, ikna kabiliyeti
 • Mantıksal açıdan uygunluğu (İçeriğin yapısı, akışı, konu ile ilgisi)
 • Kolay Anlaşılırlık (Telaffuz, vurgu, hız, akıcılık)
 • Sözlü olmayan faktörler (mesafenin ayarlanması, ses yüksekliği, bakışlar, ifade)
 • Soruları anlama ve cevaplama (cevapların uygunluğu)
 • Cevaplarken kullanılan Japonca düzeyi (gramerin doğruluğu)
 
9. Sunum Slaytları
 • Sunum slaytlarınızı hazırlarken lütfen sunum metninizin anahtar sözcüklerine ve önemli hususlara maddeler halinde yer veriniz. Konuşma metni olduğu gibi yerleştirilirse değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Slaytlarınızda kullanacağınız bilgi ve görsellerin telif hakkına tabi olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Kaynağı açıkça belirterek kullanınız.
 
10. Ödüller
A ve B olmak üzere her iki grupta ilk 3 dereceye girenlere ödül verilecektir. Kazananlara ödüllerinin daha sonra kargo ile gönderilmesi planlanmaktadır.
 
11. İnternet Yayını ve YouTube’a Yüklenmesi
Yarışma internet ortamında yayınlanacaktır.
Daha sonra yarışma görüntülerinin YouTube’a yüklenmesi planlanmaktadır.
Internet yayınında veya YouTube’a yüklenecek görüntülerde yer almak istemeyenler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 
12. Çevrimiçi Yarışma İle İlgili Önemli Uyarı
Bu yarışma, video konferans sistemi Zoom kullanılarak çevrimiçi düzenleneceğinden dolayı, beklenmedik bir durumla karşılaşılması halinde, (örneğin ekranın donması, bağlantıda kopma, ses duyulmaması gibi) yarışmadan çekilmenizi istemek zorunda kalabiliriz. Bu konuda anlayışınızı rica ederiz.

Ankara Japonca Sunum Yarışması 2020 Katılım Rehberine (PDF) buradan ulaşabilirsiniz.