Uygunluk belgesi (Certificate of Eligibility) sahiplerinin ve iş amacıyla kısa süreli seyahat edeceklerin vize başvuru kabulleri hakkında /About visa application acceptance of Certificate of Eligibility holders and short-term stay for business

2020/12/28
 (English)

26.12.2020 tarihi itibariyle aşağıdaki 2 madde askıya alınmıştır.

1.   Japonya hükümeti, 01 Ekim 2020 tarihi itibariyle tüm Uygunluk belgesi (Certificate of Eligibility) sahiplerinin ve iş amacıyla kısa süreli seyahat edeceklerin genel olarak ülkeye girişlerine izin verme kararı almıştır.
Vize başvurusu yapmak isteyen kişilerin aşağıdaki belgeleri temin ettikten sonra Başkonsolosluğumuzla irtibata geçmelerini rica ederiz. (Güncel olarak Başkonsolosluğumuz randevu ile hizmet vermektedir).
 
(1.) Uygunluk belgesi (Certificate of Eligibility) sahipleri için;

-Vize başvuru formu (buradan indirilebilir)
- 1 adet fotoğraf
- Pasaport
- Uygunluk belgesi (Certificate of Eligibility)
- 2 adet taahhütname fotokopisi (buradan indirilebilir)

(2.) İş amacıyla kısa süreli seyahat edecekler için;
 
- Vize başvuru formu (buradan indirilebilir)
- 1 adet fotoğraf
- Pasaport
- Başvuru sahibinin işyerinden alacağı çalışma belgesi
- Davet mektubu (buradan indirilebilir)
- Garanti mektubu (buradan indirilebilir)
- 2 adet taahhütname fotokopisi (buradan indirilebilir)
 
 
*Taahhütnamelerin Japonya’daki ilgili kuruluş (eğitim kurumu, şirket, aile vizelerinde eşin çalıştığı şirket) tarafından doldurulması gerekmektedir. Taahhütname ile ilgili ayrıntılı bilgi, ilgili kuruluş tarafından Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan temin edilebilir. (Tel: +81-3-5363-3013)

 
2.   Halihazırda Japonya’da oturma izni bulunan ve yeniden giriş iznine sahip kişiler için;
https://www.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00180.html
 
3.   Turizm v.b. amaçlı 90 güne kadar yapılacak kısa süreli seyahatler için, T.C. vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti devam etmekle birlikte, Covid 19 önlemleri çerçevesinde, Japonya’ya bu amaçla seyahat edecek kişilerin girişlerine geçici olarak müsade edilmemektedir. (「Japon eş v.b. 」gibi özel istisnalar hariç).
Konu ile ilgili değişiklikler, web sayfamızda duyurulacaktır.
 
4.   Ayrıntılı bilgi için, Japonya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi web sayfasını inceleyiniz. (İngilizce)