Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Öncülüğündeki Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi’nin (SADA) Açılış Töreni

   Japonya Hükümeti’nin 2016 yılı ek bütçesinden belli bir pay ayırdığı Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) öncülüğündeki mültecilere destek projesi olan “Gaziantep  Kadınlara Özel Merkez: Geçim İmkanları Desteği” kapsamında Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi’nin (SADA) açılış töreni Gaziantep’te 8 Kasım 2017 günü çok sayıda ilgili, yerel halk ve merkezi kullanacak Suriye’li mülteci kadın ve çocukların katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
   Açılış töreninde konuşan Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima,  SADA projesinin hayata geçirilmesinde büyük çaba sarf eden başta Birleşmiş Milletler Kadın Birimi görevlileri olmak üzere tüm yetkililere saygılarını sunmuş ve kendilerini tebrik etmiştir. Büyükelçi Miyajima konuşmasında, kadınların güçlendirilmesinin Suriye’deki krizin aşılmasında anahtar rol oynayacağını belirtmiştir. Miyajima ayrıca, kadınların seslerine kulak vermenin önemine değinerek onların çeşitli faaliyetlerde bulunabilecekleri Gelişim ve Dayanışma Merkezi’nin (SADA) ilerleyen dönemde daha da gelişmesini temenni etmiştir.
   BM Mukim Koordinatörü ve BM Kalkınma Programı Mukim Temsilcisi Irena Vojackova-Sollorano, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Ülke Program Direktörü Fulya Vekiloğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak Japonya Hükümeti’ne sağlamış oldukları mali destekten ötürü en derin şükranlarını sunduklarını belirtmişlerdir.

Dipnot: Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) “Gaziantep  Kadınlara Özel Merkez: Geçim İmkanları Desteği”
Japonya Hükümeti, Suriye’li mülteciler için son derece önem arz eden Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) öncülüğündeki mültecilere destek projesi olan “Gaziantep  Kadınlara Özel Merkez: Geçim İmkanları Desteği” kapsamında 2016 yılı ek bütçesinden 1 milyon Amerikan doları tutarında mali destek sağlamıştır. Bahse konu proje kapsamında aşağıda belirtilen hususların hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
(1)Suriye’li mülteci kadın ve kız çocukları ile Türk toplumunda mağduriyet çeken kadınlar için özel bir merkezin kurulması.
(2)Bahse konu bu merkezi kullanacak Suriye’li mülteciler ile Türk toplumu arasındaki sosyal entegrasyonun sağlanabilmesi amacıyla iletişimin ve kültürel kaynaşmanın güçlendirilmesi.
(3)Temel yaşam becerilerinin (Türkçe öğrenimi, kişisel gelişim vb.) edinilmesi.
(4)Mesleki eğitim ve ekonomik açıdan güçlenmenin sağlanması.