Birinci Japonya-Türkiye Siyaset ve Güvenlik Konularına İlişkin İstişare Toplantısı Ankara’da gerçekleştirilmiştir

Japonya ve Türkiye Dışişleri Bakanları arasında 28 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen görüşmede, Japonya Dışişleri Bakanı Sayın Taro KONO ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun düzenlenmesi hususunda mutabakata vardıkları Japonya-Türkiye Siyaset ve Güvenlik Konularına İlişkin İstişare Toplantılarının ilki, 29 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
 
Toplantının başkanlığı, Japonya tarafından, Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika Genel Müdür Yardımcısı Büyükelçi Sayın Katsuhiko TAKAHASHI, Türk tarafından ise T.C. Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü (NATO, Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri, AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma konularından sorumlu) Büyükelçi Sayın Alper COŞKUN tarafından üstlenilmiştir.
 
Bahse konu İstişare Toplantısında, iki ülkenin güvenlik politikalarına ilişkin açıklamaların ardından, Suriye ve Kuzey Kore başta olmak üzere çeşitli bölgesel konulara ilişkin fikir teatisinde bulunulmuş ve güvenlik konularında bundan sonra gerçekleştirilecek işbirliği hususunda da görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
 
Ayrıca, ikinci toplantının düzenlenmesi ve konunun istikrarlı bir şekilde gözlemlenmesi konusunda da fikir birliğine varılmıştır.