Japon STK(JAR)’nın Suriyeli mültecilere verdiği destekleri(Support Project for Syrian Refugees by Japanese NGO (JAR))

Japon STK(JAR)’nın Suriyeli mültecilere verdiği destekleri

 Suriye’deki durumun 2011 yılından günümüze, 6 yıldır kötüleşmesi neticesinde, Suriyeli okul çağında mülteci çocuğun eğitim fırsatının elinden alındığı bir ortam meydana gelmiştir.
 Japonya’da ve yabancı ülkelerde mültecilere destek faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürmekte olan tüzel kişilik Japonya Mülteciler Derneği (Japan Association for Refugees), Kanto ve Kansai bölgelerinde bulunan 2 Japonca dil okulu ile gerçekleştirdiği işbirliği neticesinde, Suriyeli mülteci öğrencilerin okullara kabullerine ilişkin çalışmaları başlatmıştır. 20 günde toplam 212 (Türkiye’den 143) Suriyeli öğrenci başvuru yapmış, değerlendirmeler neticesine seçilen 5 kişi, 28 Mart 2017 tarihinde Japonya’ya gelmiştir. İlgililerin bir araya geldiği karşılama resepsiyonunda, Suriyeli öğrenciler Japonya’da eğitim görecek olmalarına ilişkin düşüncelerini dile getirmişlerdir. Öğrencilerin arasında, konuşmasını Japonca yapabilecek kadar iyi düzeyde Japonca bilen bir kişi de bulunmaktadır. 
 
 Japonya Mülteciler Derneği’nin aşağıda linki verilen internet sayfasından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
https://www.refugee.or.jp/jar/release/2017/03/31-0001.shtml
 

Havalimanında karşılama

Karşılama Resepsiyonu

Support Project for Syrian Refugees by Japanese NGO (JAR)

 As the education situation in Syria has worsened for children, the Syrian school-age refugee children are deprived of their chance to get an education in the last six years.
 The Japan Association for Refugees(JAR), a non-profit organization which actively supports refugees both in Japan and abroad, started the enrolment procedures of Syrian refugee students, in cooperation with two Japanese language schools located in Tokyo and Kansai regions. Only in 20 days, applications of 212 (143 of which from Turkey) Syrian students were received. Selected five students on the basis of meticulous evaluations have arrived Japan on March 28, 2017. During the welcoming reception, Syrian students expressed their opinions on studying in Japan. Language ability of one of them was high enough to communicate in Japanese.
 
 Detailed information can be obtained from the website of the Japan Association for Refugees by clicking on the link below:
https://www.refugee.or.jp/jar/release/2017/03/31-0001.shtml
 

Welcoming at the airport

Welcoming Reception