Türkiye’den Japonya’ya ihraç edilecek tuzlu doğal hayvan bağırsağı işleme ve depolama tesisinin belirlenmesi

Türkiye’den Japonya’ya tuzlu doğal hayvan bağırsağı ihraç edebilecek 1 işleme ve depolama tesisi belirlenmiş olup, 27 Mart 2018 tarihi itibariyle Japonya’ya ihracat yapılabilecektir.

Belirlenen tesis hakkında,
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/facility/attach/pdf/casing-facility-17.pdf (Hayvansal Karantina Birimi web sitesi

(Referans)Türkiye’den Japonya’ya ihraç edilecek doğal hayvan bağırsağı ile ilgili hayvansal hijyen şartları
http://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/attach/pdf/sub5-3.pdf (Hayvansal Karantina Birimi web sitesi