Etkinliğin Adı / Name of the Event:
"Türkiye-Japonya İlişkilerinin Dünü, Bugünü, Yarını" – (Türk-Japon Kültür Günü Kapsamında Panel) / "Past, Present and Future of Turkey-Japan Relations" – (Panel in the Context of Turkish-Japanese Culture Day)
Düzenleyici / Organized by:
Çankaya Üniversitesi Türk-Japon Topluluğu / Çankaya University Turkish-Japanese Society
İrtibat / Contact:

Çankaya Üniversitesi Kültür Hizmetleri Müdürlüğü
Tel:(312) 284 45 00 / 150
www.cankaya.edu.tr

Tarih - Saat - Şehir /
Date - Hour - Location:

6 Nisan / April Ankara

Yer - Adres - Telefon /
Venue - Address - Telephone
:

Çankaya Üniversitesi
Öğretmenler Cad. No:14
06530 Balgat-Ankara
Tel:(312) 284 45 00

Katılım / Entrance:

Ücretsiz / Free

*

Açılış:
Çankaya Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sayın Cem Karadeli

Açılış Konuşmaları:
Türk-Japon Vakfı Kurucusu ve Başkanı Prof. Dr. Cafer Tayyar Sadıklar
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Nobuaki Tanaka

Yelpaze, Horon Dansları ve Aikido Gösterisi ve Kendo Gösterileri

"Türkiye-Japonya İlişkilerinin Dünü, Bugünü, Yarını" Konulu Panelde:
Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Nahit Töre, Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Pulat Otkan, Japonları Niçin Daha Yakından Tanımamız Gerekir ?

Elçi Murat Yavuz Ateş, Dışişleri Bakanlığı Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcısı , Japonya'da Yaşam

Doç. Dr. Ali Merthan Dündar Ankara Üniversitesi, Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle Türk Japon İlişkileri

Dr. Bahadır Pehlivantürk Hacettepe Üniversitesi, Türkiye ve Japonya'nın Dış Politikası-Ortak Olarak Neler Yapabiliriz?

Akifumi Fukuoka, Japonya Büyükelçiliği Üçüncü Katibi, Geleceğe Doğru Japonya ve Türkiye Arasındaki İlişkiler

Ko Obata Japonya Büyükelçiliği Büyükelçi Danışmanı (Kültür ve Basın İşleri)

Yapılan etkinlikte amacımız 2010 yılı Türkiye'de Japon Yılı olması nedeniyle bu yılı kutlamak ve Japon kültürüne tanışıklığı olmayan insanlara bu kültürü tanıtabilmek.

*****

Opening:
Secretary General of Çankaya University, Assist. Prof. Cem Karadeli

Opening Speeches:
Founder and Chairman of Turkish Japanese Foundation Prof. Cafer Tayyar Sadıklar

Çankaya University Rector Prof. Ziya Burhanettin Güvenç

Ambassador of Japan to the Republic of Turkey Nobuaki Tanaka

Fan Dance, “Horon” Dance and Aikido and Kendo Demonstration

“Past, Present and Future of Turkish-Japanese Relations” Panel:
Panel Moderator: Prof. Nahit Töre, Lecturer at the International Commerce Department of Çankaya Univertisy

Prof. Pulat Otkan, Why Do We Have to Know the Japanese People Better?

Minister-Counsellor Murat Yavuz Ateş, Ministry of Foreign Affairs, Deputy General Director of Energy, Water and Environment, Life in Japan

Assoc. Prof. Ali Merthan Dündar, Ankara University, Common and Unfamiliar Aspects of Turkish-Japanese Relations

Dr. Bahadır Pehlivantürk, Hacettepe University, Turkey and Japan's Foreign Policy – What can we do jointly?

Akifumi Fukuoka, Third Secretary, Embassy of Japan , Relations between Japan and Turkey towards the Future

Ko Obata, Advisor, Embassy of Japan (Culture and Press Affairs)

The purpose of this activity is to celebrate the “Japan Year 2010 in Turkey” and to introduce the Japanese culture to the people who are not familiar with this culture.