Japonya Büyükelçiliği, Türkiye
在トルコ日本国大使館
Ana Sayfa > Eğitim > Japonca Öğrenmek

Japonca Öğrenmek

Japonca Hakkında Bilgi

Türkiye'de Japonca Eğitimi

Japonca Eğitimi Veren Kurumlar

 

Japonca Hakkında Bilgi

 

Japonca, dünyada anadil olarak en çok konuşulan diller arasında ilk 10 arasındadır. Japonca'nın kökeni hakkında henüz kesin bir kanıya varılamamıştır ancak çeşitli görüşlerden birisi Japonca'nın Altay dil ailesinden olduğu şeklindedir. Örneğin Japonca'da cümle; özne – nesne – yüklem sıralamasıyla oluşmakta ve tamlayan tamlanandan önce gelmektedir. Japonca'nın bu dilbilgisel yapısı, Altay dil grubunun özelliklerinden biridir.

 

Japonca, tarihsel olarak bakıldığında yabancı dillerden pek çok sözcük almıştır. Alıntı yapılan dillerin başında Çince yer almaktadır.

 

Japonca'nın telaffuzu hece sistemine dayalıdır. Japonca'da konuşma dili ve yazı dili birbirinden farklıdır. Ayrıca cinsiyet ayrımının dile yansımasından dolayı kadın ve erkek dili belirgin bir şekilde birbirinden farklıdır. Japonya, küçük bir ada toplumu olmasına karşın şive yönünden oldukça zengindir. Japonca'nın şiveleri doğu ve batı Japonya şiveleri olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Bu iki ana grubun altında tohoku, kansai, şivesi gibi çeşitli bölgesel şiveler yer alır.

 

Japonya'daki insan ilişkileri Japon diline büyük ölçüde yansımaktadır. “Saygı dili (keigo)” olarak adlandırılan dil yapısı, Japonca'ya yansıyan insan ilişkilerinin en belirgin örneklerinden birisidir.

 

Japonca'da üç tür yazı sistemi kullanılmaktadır. Bunlar; “Kanji” ve “Hiragana” ve “Katakana”dır. Japonca bir yazıda bu üç tür birlikte kullanılabilir.

 

Kanji, 6. yüzyılda Çince'den alınmıştır ve Japon dilinin yazılması için benimsenmiştir. Ancak Japonca ve Çince'nin farklılığından dolayı Japonca'da Hiragana ve Katakana denilen iki ayrı yazım sistemi daha geliştirilmiştir. Bu Japon alfabelerinin her birinde 46 karakter vardır.

 

Kanji, tüm kelimeleri ve fikirleri ifade etmekte kullanılır. Çoğu karakter, çok karmaşık yapıdadır ve çeşitli şekillerde telaffuz edilir. Genel kullanımda 2.000'den fazla kanji vardır. Geleneksel edebiyat, isimler ve özel yazımda daha da fazlası kullanılmaktadır. Japon öğrenciler, ilkokulu bitirmeden yaklaşık 1.000 kanji'yi okuyabilmeli ve yazabilmelidir. Kalanın çoğunu da ortaokulu bitirdiklerinde öğrenmiş olurlar.

 

Hiragana genellikle Japonca ekler ve sözcükler ile bağlaçların yazımında kullanılır.

 

Katakana ise genellikle yabancı özel isimlerde ve kelimelerde, telgraf ve teleks yazışmalarında, günlük kullanımı zor olan kanjilerin yerine ve reklam afişlerinde sözcükleri vurgulamak amacıyla kullanılır.

 

 

Türkiye'de Japonca Eğitimi

 

Türkiye'de Japonca eğitimi, 1976'da Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği İstanbul Şubesi tarafından açılan Japonca kursları ile başlamıştır. Ankara'daki ilk Japonca dil kursu ise, Japonya Büyükelçiliği ve Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği'nin işbirliği ile 1983'de açılmıştır.

 

1986'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün (http://japonoloji.humanity.ankara.edu.tr) kurulmasıyla, Japonca eğitimi üniversite düzeyinde gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

 

Ekim 1988'de Boğaziçi Üniversitesi (www.boun.edu.tr) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde seçmeli dersler arasına Japonca ilave edilmiş ve ayrıca halka açık Japonca kursu açılmıştır.

 

Mart 1990'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (www.metu.edu.tr) Japonca seçmeli ders olarak konulmuştur. Eylül 1993'de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi (www.comu.edu.tr) Eğitim Fakültesi'nde Japon Dili Eğitimi Bölümü; Ekim 1994'de ise Erciyes Üniversitesi'nde (www.erciyes.edu.tr) Japon Dili ve Japon Edebiyatı tesis edilmiştir.

 

Daha sonra, Bilkent (www.bilkent.edu.tr) (1994), Bilgi (www.bilgi.edu.tr) (1996), Başkent (www.baskent.edu.tr) (1997), İstanbul Teknik (www.itu.edu.tr) (1998), Ege (www.ege.edu.tr) (2000) ve Galatasaray (www.gsu.edu.tr) (2002) Üniversitelerinde seçmeli Japonca dersleri konulmuştur.

 

Tüm bu gelişmeler, Türkiye'de Japonca eğitimine olan talebin yıllar içerisinde arttığının bir göstergesidir. 2000 yılında, Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde (www.tjv.org.tr), dileyen herkesin katılabileceği Japonca kursları, başlatılmıştır. Halen Japonya Tanıtma Vakfı'nın (The Japan Foundation) (www.jpf.go.jp) mali destek sağladığı bir Japonca eğitmeni bu kurslarda ders vermektedir.

 

Zamanın Başbakanı Sayın Süleyman DEMİREL'in 1992 yılında gerçekleştirdiği Japonya ziyaretinin ardından, lise düzeyinde Japon dili eğitimi başlatılmış ve aynı yılın sonbaharında devlet okulları olan Ankara Radyo Televizyon Anadolu Teknik Lisesi ve İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Ticaret Lisesi'nde bazı dersler Japonca verilmeye başlanmıştır.

 

 

Japonca Eğitimi Veren Kurumlar

 

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 06100, Sıhhiye, Ankara
Tel: 0.312. 310 32 80
Faks: 0.312.310 57 13
URL: http://japonoloji.humanity.ankara.edu.tr/

 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Japon Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Adres: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Japon Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Anafartalar Kampusu, 17100, Çanakkale
Tel: 0.286.213 12 26
Faks: 0.286.212 07 51, 213 12 26
URL: http://egitim.comu.edu.tr/bolum/yabancidil/japon/index.php

 

Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Adres: Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 38039 Melikgazi, Kayseri
Tel: 0.352.437 49 01 - 09
Faks: 0.352.437 49 33
URL: http://edebiyat.erciyes.edu.tr/tr/node/107

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksek Okulu, Modern Diller Bölümü
Adres: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Yabancı Diller Yüksek Okulu, Modern Diller Bölümü,

Üniversiteler Mah., Dumlupınar Blv., No:1 06800 Çankaya - Ankara
Tel: 0.312.210 31 47
Faks: 0.312.210 79 78
URL: http://www.mld.metu.edu.tr/

 

Bilkent Üniversitesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Yabancı Diller Koordinatörlüğü
Adres: Bilkent Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi,
Yabancı Diller Koordinatörlüğü, 06800, Bilkent, Ankara
Tel: 0.312.290 18 03
Faks: 0.312.266 49 34
URL: http://catalog.bilkent.edu.tr/current/dep/d27.html

 

Boğaziçi Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Seçmeli Japonca Dersleri
Adres: Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,

Bebek, 80815 İstanbul 
Tel: 0.212.359 72 44
Faks: 0.212.359 65 46
URL: http://hist.boun.edu.tr/tr/index.php

 

İstanbul Teknik Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksek Okulu
Adres: İstanbul Teknik Üniversitesi, Maçka Yerleşkesi,

Yabancı Diller Yüksekokulu

Tarihi Bina D215, Maçka, İstanbul
Tel: 0.212.293 13 10-11
Faks: 0.212.232 17 70
URL: http://www.ydy.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=3372

 

Yeditepe Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksek Okulu, Japonca Bölümü

Adres:Yeditepe Üniversitesi, 26 Ağustos Yerleşimi,

Kayışdağı Cad., 81120 Ataşehir, İstanbul

Tel: 0.216.578 00 00

Faks: 0.216. 578 09 38

URL: http://www.yeditepe.edu.tr/ogrenim/yabanci-diller-yuksek-okulu/genel

 

Doğuş Üniversitesi

Yabancı Diller Bölümü

Adres: Doğuş Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü, Japonca Kursu

Acıbadem, 34722 Kadıköy İstanbul

Tel: 0.216.327 11 04/375

Faks: 0.216.327 96 31

URL: http://www.dogus.edu.tr/tr/akademik/yabancidiller/giris.asp

 

Bilgi Üniversitesi

İngilizce Hazırlık Programı (ELP), Japonca Dersleri

Adres: Bilgi Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Programı (ELP)

Japonca Dersleri, İnönü Cad. No:6

Kuştepe 34387 Şişli, İstanbul

Tel: 0.212.311 50 00

Faks: 0.212.216 84 77

URL: http://elp.bilgi.edu.tr/

 

Sabancı Üniversitesi

Diller Okulu, Japonca Dersleri

Adres: Sabancı Üniversitesi,

Diller Okulu, Japonca Dersleri

Orta Mahalle, Üniversite Caddesi

No: 27 34956 Tuzla, İstanbul

Tel: 0.216.483 90 00

Faks: 0.216.483 91 40

URL: http://sl.sabanciuniv.edu/eng/

 

Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü, Seçmeli Japonca Dersi
Adres: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği Bölümü, 35100 Bornova, İzmir
Tel: 0.232.388 76 00
Faks: 0.232.388 77 76
URL: http://chemeng.ege.edu.tr

 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Japonca Dersleri

Adres: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Genel Kültür Dersleri Bölümü,

35430 Urla,İzmir

Tel: 0.232.750 60 00

Faks: 0.232.750 60 15

URL: http://arf.iyte.edu.tr/gk/

 

Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesi
Adres: Türk Telekom Anadolu Teknik Lisesi, 2432. Cad.

06800, Ümitköy, Ankara
Tel: 0.312.235 67 00 - 16
Faks: 0.312.235 67 00

URL: http://www.ttatl.k12.tr/

 

Kâğıthane İstanbul Ticaret Odası Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
Adres: M.Akif Esoy Mah., Darülaceze Cad.

Şark Kahvesi Durağı Karşısı,

Okmeydanı, Kağıthane, İstanbul
Tel: 0.212.254 51 16
Faks: 0.212.256 08 18

URL: http://www.itoatml.k12.tr/

 

Doğuş Eğitim Kurumları
Adres: Doğuş Eğitim Kurumları

Acıbadem, Kadıköy 34722 İstanbul
Tel: 0 216 544 55 77
Faks: 0.216.545 85 73

URL: http://www.dogus.k12.tr/

 

Japonca'yı, üniversiteler dışında aşağıdaki kuruluşlarda da öğrenebilirsiniz.

 

Türk Japon Vakfı
Japonca Kursları
Adres: Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi,

Ferit Recai Ertuğrul Cad. No.2 Oran, Ankara
Tel: 0.312.491 17 48 - 49
Faks: 0.312.491 17 52
URL: http://www.tjv.org.tr/

 

Japon Kültür ve Enformasyon Merkezi
Japonca Kursları
Adres: Japon Kültür ve Enformasyon Merkezi,

Japon Plaza, İstiklal Caddesi, Fransız Konsolosluğu Arkası,

Ana Çeşme Sokak, No.3, Beyoğlu, İstanbul
Tel: 0.212.251 15 80-81
Faks: 0.212.243 65 46
URL: http://www.japonkultur.com/

 

Türk - Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği, İstanbul Şubesi  
Japonca Kursları
Adres: Rumeli Cad. 32/6 Hürriyet Apt.,

80220 Osmanbey, İstanbul
Tel: 0.212.230 86 58
Faks: 0.212.225 44 07

 

Medikasev Yabancı Diller Kursu
Japonca Kursları
Adres: Söğütlüçeşme Caddesi, 2. Söğütlüçeşme Sokak (Ayedaş Yanı),

Dilek Apt., No:14/1, Altıyol, 34716 Kadıköy, İstanbul
Tel: 0.216.418 28 60, 330 45 52
Faks: 0.216.349 24 00
URL: http://www.medikasev.net

 

Tömer - Ankara (Ankara Üniversitesi, Türkçe Öğretim Merkezi)

Adres: TÖMER, Tunalı Hilmi Cad., No.97, Ankara
Tel: 0.312.426 20 48
Faks: 0.312.426 27 45
URL: http://www.tomer.ankara.edu.tr/

 

Tömer - İzmir (Ankara Üniversitesi, Türkçe Öğretim Merkezi)

Adres: TÖMER, Kıbrıs Şehitleri Cad. 1451. Sokak,

No:10, Alsancak, İzmir
Tel: 0.232.464 05 44
Faks: 0.232.464 05 48
URL: http://www.tomer.ankara.edu.tr/

 

Hadosan

Japonca Kursları

Adres: Ahmet Taner Kışlalı Cad. No:4

50400 Ürgüp, Nevşehir

Tel: 0.384.341 22 22

Faks: 0.384.341 33 37

URL: http://www.hadosan.com.tr/


Japonya Büyükelçiliği

Reşit Galip Caddesi, No.: 81, G.O.P., 06692 Çankaya, Ankara - Türkiye

Tel: +90-(0)-312-446 05 00 - Faks: +90-(0)-312-437 18 12